PARNASİZM (ŞİİRDE GERÇEKÇİLİK)

Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur. şiiri salt biçim olarak görürler. Bu yüzden biçim güzelliğini her şeyden üstün tutarlar. Kafiye ve redife önem verilir. Parnasyenler, şiirlerini...

KLASİSİZM

Kaynağı eski Yunan ve Latin edebiyatıdır. 1635 yılında Fransa’da Fransız edebiyatını ve dilini yönlendirmek için aydınlar tarafından Fransız Dil akademisi kurulur. Mutlak monarşinin hakim olduğu...