Edebi Sanatlar

A-GERÇEK ANLAMA DAYALI OLAN SÖZ SAATLARI 1-TECAHÜLİARİF(BİLİPTE BİLMEMEZLİKTEN GELME): *Şiirde anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şeyi bilmemezlikten gelme sanatıdır. *Tecahüliarifin olduğu yerde genellikle istifham...

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Türkçenin tarihi gelişimiyle ilgili dil tarihçileri özellikle metinlerle takip edilemeyen dönemler için karanlık dönem adını vermektedirler. İlk Türkçe Dönemi (Altay Dil Birliği Dönemi) Bu dönemle...

Dil-Kültür İlişkisi

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli unsurdur. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde yardımcı olan, toplumsal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her aşamasında ihtiyaç...