2017 YGS Türkçe Soruları Ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, “içi içine sığmamak” deyimiyle uyuşmamaktadır? A) Çocuk, babasının elindeki oyuncağı görünce avuçlarını birbirine vura vura ona koştu. B) Yerinde...

Zarf (Belirteç)

Zarflar fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların veya zarfların anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru bakımından belirten, sınırlandıran sözcüklere denir. *** Zarflar isim çekim eklerini almaz.  Ör:...

Zamirler

Zamirler, isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Zamirler isim çekim eklerini alır. Zamirler isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olabilir. Zamirler sözcük olarak; kişi, işaret, belgisiz, soru ve...

SIFAT

**Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onların herhangi bir şekilde özelliğini belirten sözcüklerdir. **Sıfatlar isim çekim eklerini almaz. ** Sıfat ve isim aynı zamanda sıfat tamlamasıdır. Aşağıdaki...

İsim (Ad)

Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Fidanları toprağa diktik.  Bu cümlede “fidan, toprak” sözcükleri birer varlığı karşıladığı için isimdir. Adları çeşitli yönlerden inceleyebiliriz: A)...

Deyimler

   Deyimleri şöylece tanımlayabiliriz: Bir kavramı, bi durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir...

Atasözleri

       Bizim, gelenekle yerleşmiş bir atalarsözü almayışımız vardır. Bu anlayışa göre atasözleri, ulusal varlıklardır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki...