Edebi Sanatlar

A-GERÇEK ANLAMA DAYALI OLAN SÖZ SAATLARI 1-TECAHÜLİARİF(BİLİPTE BİLMEMEZLİKTEN GELME): *Şiirde anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şeyi bilmemezlikten gelme sanatıdır. *Tecahüliarifin olduğu yerde genellikle istifham...

Halk Edebiyatı

HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ İslamiyet öncesi sözlü dönemin devamı niteliğindedir. Ürünler daha çok sözlü olarak verilmiştir. Yazıya geçirilenler de daha sonra yazılmıştır. Şiir ağırlıklı bir...

Öğretici Metinler

GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİN TÜRLERİ 1. MAKALE Belli konularda bir gerçeği ortaya koymak, bir düşünceyi savunmak, okuyucuya bilgi vermek için yazılan gazete ve dergi yazılarına...

Sanatsal Metinler(Kurmaca Metinler)

Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler.  Şiir Lirik Şiir, Duygusal yönü ağır basan şirlerdir. Bu şiirlerde coşkulu bir anlatım vardır. Epik Şiir, Savaş, kahramanlık gibi konuları işleyen...

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Geleneksel Türk tiyatrosu      KARAGÖZ Bir çeşit gölge oyunudur. Karagöz öğrenim görmemiş, nüktedan, zeki bir tiptir. Hacivat ise biraz öğrenim görmüş, gösteriş meraklısı, yarı aydın...