İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı sözlü(…-8.yy) ve yazılı(8-11.yy)  edebiyat olmak üzere iki kolda ilerlemiştir. Türkçenin ilk yazılı belgeleri: “Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar....

LYS Yazar-Eser (Konularına göre)

KURTULUŞ SAVAŞINI ANLATAN ROMANLAR Ahmet Hamdi Tanpınar:Sahnenin Dışındakiler Aka Gündüz:Dikmen Yıldızı Attila İlhan:Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı Halide Edip Adıvar:Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye Hasan İzzettin Dinamo:Kutsal...