Zamirler

Zamirler, isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Zamirler isim çekim eklerini alır. Zamirler isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olabilir. Zamirler sözcük olarak; kişi, işaret, belgisiz, soru ve...

İsim (Ad)

Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Fidanları toprağa diktik.  Bu cümlede “fidan, toprak” sözcükleri birer varlığı karşıladığı için isimdir. Adları çeşitli yönlerden inceleyebiliriz: A)...