Güzel ve Özlü Sözler

” Hiç bir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma, geri dönmek zorunda kalırsın.” – Don Herold   ” Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır.”  –...

Deyimler

   Deyimleri şöylece tanımlayabiliriz: Bir kavramı, bi durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir...

Atasözleri

       Bizim, gelenekle yerleşmiş bir atalarsözü almayışımız vardır. Bu anlayışa göre atasözleri, ulusal varlıklardır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki...

EDEBİYAT

Edebiyat Nedir? Yazın da denilen edebiyat; sözün etkili ve güzel bir biçimde kullanılarak, yazılı veya sözlü olarak insanların estetik bir tat almasını sağlayan belirli bir...