İsim (Ad)
Sözcük Türleri , Türkçe / Şubat 4, 2017

Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Fidanları toprağa diktik.  Bu cümlede “fidan, toprak” sözcükleri birer varlığı karşıladığı için isimdir. Adları çeşitli yönlerden inceleyebiliriz: A) Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar      Tür (cins) Adı: Aynı türden varlıkları karşılayan sözcüklerdir. şehir, ülke, dil, nehir, kitap, insan…     Özel Ad: Bir tür içinde sadece tek bir varlığı karşılayan sözcüklerdir. Mehmet, İstanbul, Türkçe, Erciyes, Mai ve Siyah.. Not: “Güneş, ay, dünya” sözcükleri, astronomi, coğrafya terimi olarak kullanıldığında özel addır. Diğer kullanımlarda ise tür adıdır. Ay, Dünya’nın etrafında döner; Dünya da Güneşin etrafında. Bu cümlede “Dünya” ve “Güneş” sözcükleri terim olarak kullanıldığından özel addır. Onu görünce dünyası karardı.  Odanın  içine giren güneş sayesinde ısınmıştı. Bu cümlelerde “dünya” ve “güneş” sözcükleri tür adıdır.        Bazı tür adları, özel ad olarak kullanılabilir. Yarın deniz kenarında yürüyüş yapacağız, (tür adı) Deniz, beni bugün hiç aramadı. (özel ad) B) Varlıkların Sayılarına Göre Adlar              Tekil Ad: Sayıca bir varlığı karşılayan adlardır. İnsan, kalem, telefon…             Çoğul Ad: Sayıca birden fazla varlığı karşılayan adlardır. Çoğul ad, tekil adlara çoğul eki (-ler, -lar) getirilerek yapılır. İnsanlar, kalemler, telefonlar..          Topluluk Adı: Çoğul eki almadan,…