10 Dil Anlatım 2.dönem 1. Yazılı Soruları

…………………………….. ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI            A AD-SOYAD:                                                               SINIF:                                    NUMARA:   1) Aşağıdaki sözcükleri sıfat ve adıl görevleriyle cümle içerisinde kullanınız. (16p) Öteki  Sıfat:…………………………………………………………………………………            Adıl:………………………………………………………………………… Şöyle  Sıfat:…………………………………………………………………………………            Adıl:………………………………………………………………………… Ne kadar  Sıfat:……………………………………………………………………………            Adıl:………………………………………………………………………… Ne:     Sıfat:…………………………………………………………………………………            Adıl:…………………………………………………………………………   2) “Çalış-” fiilini sürerlik fiilinde, şimdiki zamanın hikayesi halinde 1. çoğul şahsa göre; “Yaz-” fiilini tezlik fiilinde, istek ekinin rivayeti halinde 2. çoğul şahsa göre çekimleyiniz.(4p) ……………………………                                    …………………………… 3) Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltip cümlenin doğru şekillerini yandaki boşluğa yazınız. (15p) Kalemin mürekkebi bitince yazmaz oldu. Gömleğindeki lekeyi hemen silip giyindi. Bu soruya her denekten değişken yanıtlar aldık. Heyecandan olacak, kendini salondakilere tanıştırmayı unuttu.   4) Aşağıdaki metinde altı çizili sözcüklerin türünü, bu türün çeşidiyle birlikte altlarındaki boşluklara yazınız.(10p) “Hiç kimse,            bu     bembeyaz güvercinin      nereden     geldiğini,     burada       ne   işi olduğunu bilmiyordu. Ailemizin en büyüğü,         ona          bakma       görevini üstlendi.”      5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız. “Babam evin denize bakan cephesine büyükçe bir ev yaptırdı. Bu ev, herkesçe çok beğenildi. Bir kez görmüş olanın bir daha unutamayacağı tarzdaydı zaten. Dikkat çekmesin deyip dışını pek süsletmemiştik. Tek istediğimiz burada, dünya döndükçe, üzülmeden, dertlerden uzak olarak yaşamaktı. Bu dileğimiz gerçekleşirse çok…

11 Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı
Ders Notları , Yazılı Soruları / Mart 10, 2017

…………………………………………………… LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Adı Soyadı: No: Sınıf: S.1. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10) S.2. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10) S.3. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(10) S.4. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı ya da akımı yazınız.(10) “Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ……………………… “Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ……………………………….. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” …………………………………… S.5 Servet-i Fünun sanatçılarının çağdaşı olmakla birlikte bu topluluğa katılmayarak kendi çizgilerinde eserler oluşturan bağımsız sanatçılardan 2 tanesinin adını yazınız.(10p) S.6. Fecr-i Âti topluluğunun edebiyatımızda etkili olamayıp kısa bir sürede dağılmasına 3 sebep yazınız.(10p) S.7 Boş bırakılan yerlere doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.( 10p) • Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırmada çok başarılıdır.( ) • Ahmet Haşim bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.( ) • Şiir Cenap Şahabettin için kelimelerle yapılmış bir resimdir.( ) • Servet-i Fünuncular tiyatro tekniğini geliştirmişlerdir.( ) • Tevfik Fikret “Sis” adlı şiirinde İstanbul’un güzelliklerini dile getirmiştir.( ) S.8 Ahmet Haşim ve Cenap…

11 Türk Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı
Yazılı Soruları / Ocak 2, 2017

ADI:                             SOYADI:                                NO:                                                                        1) Biçim-içerik-anlayış-şair ve neden-sonuç bağlamında Tanzimat 1. dönem ile 2. dönem şiirini karşılaştırınız. 15p   2.Romantizm, Klasizm’in hangi özelliklerine tepki olarak ortaya çıkmıştır, açıklayınız (15 p)   3. Ziya Paşa’ya neden zıtlıkların ya da çelişkilerin adamı denmiştir açıklayınız. (10 p)   4..Namık Kemal’e neden ‘Vatan Şairi’ denilmektedir, örnekler vererek kısaca açıklayınız.15   5.Şinasi’nin edebiyatımızdaki yerini yaptığı yenilikleri belirterek açıklayınız. 15   6.Felatun Bey’le Rakım Efendi romanındaki Canan karakterini kısaca anlatınız. (15p)   7.Vatan Yahut Silistre adlı oyundan Zekiye’nin babası Sıtkı Bey’in başından geçenleri kısaca özetleyiniz. (15p)