Cenap Şahabettin

Ocak 2, 2017

1880-1914

1880 yılında Manastır’da doğdu. Babası Plevne’de şehit olmuş Binbaşı Şehabettin Bey’dir. İstanbul’da Askeri tıbbiyeden mezun olduktan sonra cilt hastalıkları uzmanı olması için Fransa’ya öğrenim için gönderilmiştir. Fransa’da kaldığı üç yıllık dönemde Fransız edebiyatını yakından tanıyıp natüralist ve sembolistleri okumuştur. Yurda döndükten sonra çeşitli bölgelerde doktorluk yaptı. 1908’den sonra bir dönem politikayla uğraştı. 1914’te Darülfünun’da Fransızca hocalığı yaptı.

1920’de Peyam gazetesinde milli Mücadele’ye karşı yazılar yazdı. Daha sonraki yıllarda bu yüzden tepkilerle karşılaştı ve görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet ilkelerini benimseyen yazılar yazsa da itibarını kaybetti. Hayata gözlerini yumduğu 1934 yılına kadar bir nevi kabuğuna çekildi.

Fransa’ya gitmeden önce yazdığı şiirlerinde Muallim Naci’nin etkileri vardır. Paris’ten döndükten sonra şiir anlayışı tamamen değişti.

Terane-yi Mehtap şiirinde kullandığı saat-i semen-fam (yasemin kokulu saatler) tamlamasıyla ciddi eleştiriler aldı. Bu tartışmalar üzerine Ahmet Mithat Efendi Dekadanlar makalesini yazmıştır. Servetifünun’a ve kendisine
yapılan eleştirilere Sembolizim nedir? İsimli makalesiyle cevaplar verip savunma yapmıştır.

Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça bilen şair; şiirlerini hep aruzla yazmış, heceyi küçümsemiştir.  Sanat sanat anlayışı içerisinde kendi şiir estetiğini oluşturmuştur.
Fransız şair Baudlaire’den etkilenen şair iç ahenge önem vermiş, zihinde resim gibi hayal uyandıran güzellik duygusunu yakalama gayretinde olmuştur.

Şiirlerinde en çok aşk ve tabia
t konularını işlemiştir. Servetifünuncular gibi melenkoli ve karamsarlık yerine kapalı sahneleri tercih etmiş; bahar yerine kış, yaz yerine sonbaharı tercih etmiştir.

Şiirlerinde toplumsal konuları hiç işlememiştir.

Hem sembolizm hem de parnasizmin etkisinde kalan şairimiz her ikisine de tam olarak bağlı kalmamıştır.

Düz yazıları şiirlerine göre daha sade olsa da şiirsel bir anlatımla oluşmuştur denebilir.

ESERLERİ:

Şiirleri: Tamat, Evrak-ı Leyal

Gezi yazıları: Hac Yolunda, Afak-ı Irak, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları

Makaleleri: Evrak-ı Eyyam, Nes

Tiyatroları: Yalan, Körebe, Küçük Beyler, Merdud Aile

        Tiryaki Sözler

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir