Hecenin Beş Şairi

Şubat 10, 2017

Beş Hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış Kurtuluş Savaşı yıllarında tanınmaya başlamışlardır. Anadolu’nun sıradan insanlarını şiire sokmuşlardır. Vatanın güzellikleri, vatan sevgisi, kahramanlık, cesaret, en çok işledikleri konulardır. Şiire aruzla başlamışlar ama Milli edebiyat akımından ve Türkçülük düşüncesinden etkilen erek şiirlerini hece ölçüsünde yazmaya başlamışlardır. Heceyle yazdığı şiirlerinde gayet başarılı örnekler vermişlerdir.

ŞİİR ANLAYIŞLARI VE ÖZELLİKLERİ

Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmaya başlamışlardır.

Sade halk diliyle şiir yazmışlardır. Süsten ve yapmacıklıktan kaçınmışlardır.

Şiire aruz ölçüsünü kullanarak başlamışlar.

Heceyi kullanarak serbest müstezat yazmayı denemişlerdir.

Heceyle yazmalarına rağmen dörtlük esasına bağlı kalmadılar, yeni yeni biçim arayışlarını denediler.

Şiirlerini düz yazının söz dizilimi gibi yaparak nesir cümlesini şiire aktardılar.

Sanatçılar

Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

Şiire aruzla başladı. Daha sonra da hece vezniyle şiirler yazmaya başladı. Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam eder.

Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle tanınmıştır.

Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini güçlü bir sesle anlatır.

Şiirlerindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır.

Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarını etkili şekilde kullanır.

Eserleri: Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönüle, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Heyecan ve Sükun Tiyatroları: Özyurt, Canavar, Akın, Kahraman

ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1891-1949)

İlk şiirlerini Servet-i Fünun sanat anlayışının tesiri altında yazmıştır.

Şiire aruzla başlamıştır.

Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber, daha sonra kurtuluş savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler kaleme almıştır.

Eserleri: Miras ve Güneşin Ölümü adlı şiir kitabı vardır.

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)

Şiire aruzla başlamıştır. Aruza veda adlı şiiriyle, aruz veznini bırakıp heceye yönelmiştir.

Şiirlerinde çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına rastlanır.

Şiirlerinde halkın kullandığı Türkçe’yi başarıyla kullanmıştır.

Şiir, roman ve tiyatro türlerinde eserler vardır.

Eserleri: Baykuş, Efsaneler, Cenk Duyguları, Hayalet.

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1896-1967)

Şiire aruzla başlamış daha sonra heceye geçmiştir.

Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir.

Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır.

Eserleri: Akından Akına, Bir Rüzgar Esti, Yanardağ, Aşıklar Yolu.

ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)

Şiire aruzla başlar daha sonra heceyle devam eder.

Şiirlerinde daha çok şahsi konuları işler.

Bazı şiirlerinde halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır.

Bireysel duyguları işleyen , ahenkli, ve zarif şiirlerinde temiz duru bir Türkçe kullanmıştır.

Eserleri: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kızı İle Çoban, O Beyaz Bir Kuştu.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir