Milli Edebiyat Döneminde Hikâye

Şubat 19, 2017

         Tanzimat’ta başlayan Servetifünun’da olgunlaşan hikaye Milli Edebiyatta dilde sadeleşme hareketleriyle bir hayli gelişmiştir. Milli ve yerli olanı halkın anlayabileceği bir dille anlatma amacı öykü türünün yazarlar tarafından daha da çok kullanmasını sağlamıştır.

* Bu dönemin en önemli hikâyecisi Ömer Seyfettin’dir.

* Milli Edebiyat döneminde olay hikayesi de denilen Maupassant tarzı hikâyeler vardır.

* Milli duygular ve sosyal konular yalın bir dille anlatılır.

*Hikâyeler savaşlar, sürgün ya da görev dolayısıyla Anadolu’ya giden halkla yakın temas kuran yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

* Bu dönemdeki hikayeler hem konu çeşitliliği hem de şahıs kadrosunun zenginliğiyle ön plana çıkar

*Bu dönemde hikaye türünde eser veren sanatçılar; Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halde Edip, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Ahmet Hikmet……

Olay ve Konu

Milli edebiyat öykü yazarları her şeyden önce İstanbul’un dışına çıkarak yani Anadolu’ya giderek Anadolu insanı konu edinmişlerdir. Bununla öykülerinde Anadolu’da gözlemledikleri ve edindikleri deneyimlerini öykülerinde paylaşmışlardır. Bunun en iyi örneği Refik Halit’in Memleket Hikayeleri isimli eseridir.

    Zaman

Genellikle yazarlar kendi yaşadıkları zamanı hikayelerinde kullanmışlardır. Özellikle o dönemde olaylar geçen Balkan savaşı, Birinci Dünya Savaşı veya Kurtuluş Savaşı zamanlarında geçmektedir. Bazen de milli şuur ve örnel alınmak için özellikle Osmanlı döneminin güçlü olduğu zamanlardan hikayeler yazılırdı.

Tema ve Zihniyet

Milli Edebiyat döneminde sanat toplum için anlayışı hakimdir. Bu da hikayelerde de kendini gösterir. Bu dönemde en çok işlenen konular; Yurtseverlik, cehalet, halkın çektiği acılar, çağdaşlaşma, gerilik, cehalet gibi temalar en çok işlenenlerdir.

     Kişiler

Bu dönemin hikayelerinde kişi kadrosu zenginleşmiş toplumun her kesiminden insan hikayelerde işlenmiştir. Bu çeşitli kişi kadrosu hem ruhsal hem de fizikler betimlemeleriyle yaşadıkları çevre içerisinde işlenmiştir.

    Dil ve Üslup

Milli edebiyatçıların en önemli çıkış noktaları özellikle dil alanındaydı. Verilen eserler halkın anlayabileceği sadelikte olmuştur. konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı ortadan kaldırdılar. Sokakta konuşulan dille güzel hikayeler meydana getirdiler.

Milli Edebiyat Dönemi Öykücülerimiz ve Öyküleri

Halide Edip Adıvar

Millî Edebiyat döneminin ilk öykü yazarlarındandır. Önceleri dili ağırdır. Daha sonraki öykülerinde sade bir dil kullanmıştır. Romanlarınki gibi öykülerinde de kadın kahramanlar öne çıkmıştır.

Yazar öykülerini Harap Mabetler ve Dağa Çıkan Kurt adlı iki kitapta toplamıştır.

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İlk öykü kitabı Bir Serencam‘dır.  Diğer öyküleri Rahmet ve Millî Savaş Hikayeleri’dir.

 

Ömer Seyfettin

Modern Türk öykücülüğünün kurucusu sayılır, aynı zamanda öykü yazarlığını kendine ilk meslek edinen yazardır.

 

Ömer Seyfettin hikayelerini şu başlıklarda sınıflandırabilir:

Çocukluk AnılarıAnd, Falaka, Kaşağı, İlk Namaz

Balkanlardaki Gözlemleri: Bomba, Beyaz Lale, Tuhaf Bir Zulüm, Hürriyet Bayrakları.

Halkın Batıl İnanışları: Keramet, Perili Köşk.

Folklorik Değerler: Yalnız Efe, Kurumuş Ağaçlar.

Osmanlı, Türk Tarihi: Pembe İncili Kaptan, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Ferman, Forsa.

Türkçülük: Pirimo Türk Çocuğu, Fon Sadriştayn’ın Oğlu, 

Kimlik Yozlaşması: Fon Sadrıştayn’ın Karısı, Efruz Bey, Ashab-ı Keyfimiz

Reşat Nuri Güntekin

İlk edebî eseri ise 1917’de bir dergide yayınladığı Eski Ahbap adlı öyküsüdür.

Konular da ağırlıklı olarak evlilik, aile, çocukların eğitimi üzerinedir. Yazarın Cumhuriyet dönemine dek basılan öykü kitapları şunlardır:

Recm-Gençlik ve Güzellik, Roçild Bey, Eski Ahbap.

 

Refik Halit Karay

Yazarlık hayatına mizah yazıları ve öyküyle başlamıştır.

Ünlü öykü kitabı Memleket Hikâyeleri‘nde Anadolu’da geçen olaylar ve Anadolu insanlarını anlatır.

Öykülerini Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Ay Peşinde adlı kitaplarda toplamıştır.

 

Aka Gündüz

Türkün Kitabı, Türk Kalbi

Ebubekir Hazım Tepeyran

Eski Şeyler

Raif Necdet Kastelli

Ziya ve Sevda

Ercüment Ekrem Talu

Teravihten Sahura

 

 

Bir yorum

  • Nova Prospekt Kasım 19, 2017, 12:37 pm

    bütün bu bilgileri sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir