11 Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı

Mart 10, 2017

…………………………………………………… LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Adı Soyadı: No: Sınıf:

S.1. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10)
S.2. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10)

S.3. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(10)
S.4. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı ya da akımı yazınız.(10)
“Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ………………………
“Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ………………………………..
“Sanat şahsi ve muhteremdir.” ……………………………………

S.5 Servet-i Fünun sanatçılarının çağdaşı olmakla birlikte bu topluluğa katılmayarak kendi çizgilerinde eserler oluşturan bağımsız sanatçılardan 2 tanesinin adını yazınız.(10p)

S.6. Fecr-i Âti topluluğunun edebiyatımızda etkili olamayıp kısa bir sürede dağılmasına 3 sebep yazınız.(10p)

S.7 Boş bırakılan yerlere doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.( 10p)
• Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırmada çok başarılıdır.( )
• Ahmet Haşim bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.( )
• Şiir Cenap Şahabettin için kelimelerle yapılmış bir resimdir.( )
• Servet-i Fünuncular tiyatro tekniğini geliştirmişlerdir.( )
• Tevfik Fikret “Sis” adlı şiirinde İstanbul’un güzelliklerini dile getirmiştir.( )

S.8 Ahmet Haşim ve Cenap Şahabettin ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ortak değildir?(10p)
a) Her ikisi de gezi yazısı yazmıştır. b) İkisi de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
c)İkisinde de tabiat unsurlarına rastlanır. d)Sanat sanat içindir ilkesini benimsemişler.
e) İkisi de Fransız sembolist ve empresyonistlerden etkilenmiştir.

S.9. Aşağıda verilen  edebi akımlardan bizim edebiyatımızdaki etkilenen sanatçılardan hangisi yanlış verilmiştir?(10)
a) Parnasizim- Tevfik Fikret b) Sembolizm- Ahmet Haşim c) Romantizm- Namık Kemal
d) Sembolizm-Cenap Şahabettin e) Realizim-C.Şahabettin

S.10. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’da ortak değildir?(10p)
a) Dönemlerinin en popüler yazarlarıdırlar
b) Çağdaşlarına göre sade bir dil kullanmışlardır.
c) Roman, tarih, anı gibi çok çeşitli alanlarda eserler vermişlerdir.
d) Romanlarında kullandıkları mekân İstanbul’dur
e) Eserleri sanatsal açıdan kusurludur.

Cevap Anahtarı

C.1. Öz şiir anlayışının edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biridir.

Hayal dünyası oldukça geniş olan Ahmet Haşim, şiirlerinde toplumsal konulara değinmekten çok hayallere yer vermiştir. Kızıl gün batımları, loş ışıklar, karanlıklar, ay ışığı onun şiirlerinde kullandığı başlıca temalar olmuştur. sembolist şiirlerde kullanılan “sembol” ögesi şiirlerinde pek bulunmaz.

Hece ölçüsünü hiç kullanmayan sanatçı şiirlerinde aruza yer vermiştir. Musikiye verdiği önem şiirlerine de yansımıştır ve şiirin musikiye sözden daha yakın olduğunu savunmuştur.

Fecr-i Ati dönemi içindeyken kullandığı dil çok ağırdır. Yabancı sözcükler ve tamlamalar yoğun olarak kullanılmıştır. 1921’den sonraki dönemde yazdığı şiirlerde ise daha sade bir dil kullanmıştır.

Şiir dışında eserler de vermiştir. Bu eserleri fıkra, gezi türünde olmuştur. Düz yazılarında kullandığı dil sadedir ve konuşma havasında yazılardır.

Eserleri:

Şiirleri: Göl Saatleri, Piyâle

Nesirleri: Gurebâ-hane-i Lâklâkan, Bize Göre (gazete yazıları)

Gezi Notları: Frankfurt Seyahatnamesi

C.2 Namık Kemal’in tiyatrolarının Özellikleri:

Sahnelenmek için yazılmıştır. 

Sahnelenme tekniğine uygundur.

dili sadedir.

Vatan, millet, hürriyet gibi toplumsal konularda yazılmıştır.

Düz yazı şeklindedir.

Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının Özellikleri:

Okunmak için yazılmıştır,

sahnelenme tekniğine uygun değildir.

Dili ağırdır,

Bireysel konuları işler,

Şiir şeklinde manzum tiyatrolardır.

C.3. Cenap Şahabettin

C.4 Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Fecr-i Ati

C.5. Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim

C.6.1. Dönemin şartları, 2. Fikir ayrılıkları, 3. Milli edebiyat Akımının etkisi, 4. Toplum gerçeklerini görememeleri, …..

C.7   D, Y,D, Y,Y

C.8  D

C.9 E

C.10. C

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir