Masal

Kasım 5, 2017

Genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, yer ve zamanın kesin olarak bilinmedi edebi ürünlere masal denir.
Masalların Genel Özellikleri:
Halkın dilinde anlatılarak oluşan anonim ve sözlü edebiyat ürünüdür.
Masalar derleme yoluyla sonradan bir yazar tarafından yazıya geçirilir.
Masallar şiir ve düz yazı karışık olabilir.
Masalların çoğunun girişinde tekerlemeler bulunur.
Masallar, kolay anlaşılır ve akıcı bir anlatıma sahip olduğu için çocuklar tarafından çok sevilen eğitici bir türdür.
Masallar, içerisindeki olağanüstü durumlar sebebiyle merak duygusunu en fazla uyaran yazı türlerinden biridir. Bu bakımdan masallar çok sürükleyicidir.
Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır.
Doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir.
Ayrıca çevredeki kişilerin, olayların ve yöneticilerin eleştirileri de yapılır.
Haksızlıklara karşı halkın ve halk içinde bir önderin direnmesi ve sonuçta mutlaka üstün gelmesi işlenir.
Masallarda olay çok önemlidir. Olamaz diye bir şey yoktur.
Masallarda belirli bir yer, çevre yoktur. Hayalî bir yer, çevre söz konusudur.
“Kafdağının arkasında bir ülke, yedi kat yerin altı, periler padişahının ülkesi” gibi hayalî yerlerdir.
Masalda zaman belirsizdir. Hayalî bir zaman vardır. Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır.
“Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken…” gibi tekerlemeler aslında zamanın belirsizliğini ve olayın hayalî olduğunu anlatmak için masalın başında geçer.
Masallarda “peri, dev, cüce, cadı, gulyabani, şahmeran, Zümrüdüanka” gibi hayalî ve olağanüstü kahramanlar vardır.
Masallardaki kişiler ya hep iyidir ya da hep kötüdür. masalın sonunda iyiler kazanır, kötüler kaybeder.

Masallarda amaç aslında insanlara ders vermektir. Herkes masalın sonunda verilen dersten kendisine düşen payı alır. Masallarda kötülükler eleştirilir. İyiler de yüceltilir. Okurun ve dinleyenin bu kötüler gibi olmaması veya iyi olsun ve iyilik yapsın mesajı verilir.
Masallar “serim, düğüm ve çözüm” olmak üzere üç bölümden oluşur. Serim, tekerleme ve giriş bölümü. Düğüm, olayın anlatıldığı ve merakın arttığı bölüm. Çözüm, olayın sonucunun anlatıldığı bölüm.
Masalların bir kısmı anonim bir kısmı da kim tarafından yazıldığı belli sanatsal masallardır.

Dünya edebiyatında “Binbir Gece Masalları”  Alman edebiyatında “Grimm Kardeşler” ve Danimarka edebiyatında “Andersen” öne çıkmıştır.

Türk edebiyatında ‘Keloğlan” en çok bilinen masaldır. Ayrıca Eflatun Cem Güney sözlü kültürümüzden gelen masalları kitap hâline getirmiş en önemli masal araştırmacısıdır.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir