Yedi Meşaleciler

Nisan 23, 2017

Servet-i Fünun Dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısında Yedi Meşale isminde bir kitap çıkaracaklarını ilan ederek başlamışlardır.

Kitap Nisan ayında piyasaya çıkar ve büyük ilgi görür.

Kitaba yazılan ön sözde edebi alanda neler yapacaklarını anlatılır. Kitapta her ismin bir bölümü bulunmaktadır.

1935’lere kadar hemen hemen aynı düşünceleri sürdüren Yedi Meşaleciler daha sonra kendi sanatsal kimlikleri doğrultusunda ilerlemişlerdir.

Türk Edebiyatının asırlarca doğu edebiyatını, Tanzimat’tan sonra da Batı edebiyatını taklit ettiğini öne sürerek artık kendine dönme vaktinin geldiğini öne sürerler.

Yedi Meşalecilere göre Türk Edebiyatı’ndaki asıl eksiklik, canlılık, samimiyet ve yeniliktir.

Ferdi duygulardan uzaklaşılması gerektiğini savunan Yedi Meşaleciler bunları eserlerine yansıtamadılar.

Yedi Meşaleciler, Milli Edebiyat şairlerine ve Beş Hececilere tepki olarak bu akımı oluşturmuşlardır.

Yalın, kolay anlaşılır, düz anlatımlı, milli temalarla dolu bu şiir anlayışına karşı çıkmışlardır.

Yedi Meşalecilerin şiir beğenilerine Faruk Nafiz Çamlıbel ve Necip Fazıl Kısakürek hâkimdir.

“Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sloganıyla hareket etmişlerdir.

Sanat, sanat için olmalı.” anlayışını benimsediler, konuları alabildiğine genişletmek istediler.

Saf şiir anlayışını benimsemişlerdir.

Olaylara daha gerçekçi yaklaştılar; iç dünyalarına, eşyaya izlenimci bir ressam gibi baktılar.

Sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içine girdiler.

Şiirlerde duygu ve hayalden çok gözlemi dile getirdiler.

Heceyi geliştirmeyi amaçladılar.

Verlaine, Mallerma gibi Fransız şairleri örnek aldılar.

Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir; ancak pek başarılı olamamışlardır.

Yaşar Nabi Nayır Tarafından 1933’ten beri çıkarılan Varlık dergisi Türk edebiyatının en uzun süreli dergisidir.

Temsilcileri:  CeZaM Ve YaSaK koduyla akılda tutulabilir.

Sabri Esat Siyavuşgil,

 Ziya Osman Saba,

Yaşar Nabi Nayır,

 Muammer Lütfi,

 Vasfi Mahir Kocatürk,

Cevdet Kudret,

Kenan Hulusi Koray ( Grubun tek hikaye yazarı)

Şairlerin Şiirlerinden örnekler:

ODALAR VE SOFALAR
Evler, bir nara benzer,
Nar tanesi, sofalar,
Akşam, yol gibi gezer;
Sükûn, su gibi odalar.

Odada bir pancurun
Sofadadır güneşi;
Camlarda yanan korun
Düşer içime eşi.

Odada yığın yığın
Gölgenin salkımları;
Sofada yalnızlığın
Duyulur adımları.

Oda, içinden duyar
Oluktan düşenleri;
Sofa, geceyi oyar,
Dinler merdivenleri.

Toplar odam kuş gibi
Sofamın lâflarını.
Birer bibloymuş gibi
Süsler boş raflarını.

Beni duvar boyunca
Bir kum gibi ufalar
Odam uyku dolunca
Uyumayan sofalar.
Sabri Esat SİYAVUŞGİL

NE OLDU ?
Odamız kararırken indirdiğin perdeler ,
Çarşının gittikçe artan gürültüsü
Gelip kenarına oturduğun minder ,
Genç kızken işlediğin masa örtüsü ,
Yeşil abajurlu lambamız ,
Küçük sobamız ,
Anlatsanız ,
Ne oldu o geceler , eski akşamlarımız ?
Beyaz elbiseler giydiğin zamanlar ...
Niçin yazmadık bir yere satır satır ,
Duvarlar ! ne oldu konuştuklarımız ?
Yüzünün pembeliği , saçlarının örgüsü .
Ben diyeyim : Kış şarkısı , sen de : Yaz türküsü .
Ne ettik ömrümüzü ..
ZİYA OSMAN SABA

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir