9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Şubat 10, 2017
OKUMA (3X6=18 saat) YAZMA (1X6=6 saat) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X6=6 saat)
1. Kültür ve dil ilişkisi 1. Yazma süreci ve aşamaları 1. İletişimin tanımı ve öğeleri
2. Türkçenin tarihî gelişimi 2. Paragraf ve düşünceyi geliştirme yolları 2. Dilin işlevleri
3. Bilim ile sanatın karşılaştırılması 3. Yazım kuralları İletişim
4. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri    
5. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi    
6. Metni edebî yapan özellikler    
7. Edebî türler    
8. Türk edebiyatının dönemleri    
DİL BİLGİSİ    
1. Türkçenin ses özellikleri    
2. Ünlü uyumları    
3. Ses olayları  
2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)
OKUMA (3X5=15) YAZMA (1X5=5) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X5=5)
1. Hikâyenin temel öge ve kavramları 1. Hikâye yazma 1. Söyleyiş özelliklerine uygun konuşma (Diksiyon)
2. Olay hikâyesi ve özellikleri 2. Noktalama işaretleri ve kullanımları 2. Vurgu ve tonlama çalışmaları
3. Durum hikâyesi ve özellikleri
4. Hikâyede anlatım biçimleri ve teknikleri
DİL BİLGİSİ: Şekil Bilgisi
1. Kök, ek bilgisi
2. Yapısına göre kelime türleri (basit, türemiş, birleşik kelimeler)
3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)
OKUMA (3X5=15) YAZMA (1X5=5) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X5=5)
1. Şiir türü ve şiirin genel kavramları 1. Şiir Yazma 1. Şiir Dinletisi Hazırlama.
Şiir hakkında genel bilgi (Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar) (Öğrencilerin beğendikleri şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları sağlanır.)
Şiirde Ölçü (hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü)
Şiirde Kafiye ve redif
Şiirde Ahenk Unsurları
Nazım biçimi, nazım türü
Edebî Sanatlar (teşbih, istiare, mecazı mürsel, teşhis ve intak)
Şiirde İmge
Konularına göre şiiir türleri
Söyleyicinin Şiirdeki İşlevi
DİL BİLGİSİ:  Kelimede Anlam
1. Kelimelerin anlam özellikleri (temel anlam, yan anlam, mecaz anlam; terim anlamı)
2. Kelimelerde anlam değişmeleri (ad aktarması, anlam genişlemesi ve anlam daralması, anlam iyileşmesi ve kötüleşmesi)
4. ÜNİTE: MAKALE (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)
OKUMA (3X2=6) YAZMA (1X2=2) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X2=2)
1. Makale türü ve özellikleri 1. Araştırmaya dayalı metin yazma 1. Sunu hazırlama teknikleri
2. Bilimsel metinlerin özellikleri 2. Kaynak taraması ve konuyu sınırlandırma Sunu Hazırlama
3. Bilimsel metinlerde alıntılama ve kaynak gösterme 3. Bilimsel yazılarda kaynak gösterme
4. Açıklayıcı anlatım biçimi
9. Sınıf Üniteleri/ Konuları II.Dönem
5. ÜNİTE: ROMAN (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)
OKUMA (3X5=15) YAZMA (1X5=5) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X5=5)
1. Roman türünün temel öge ve kavramları 1. Romana kısa ekleme yapma çalışmaları Hazırlıklı Konuşma
2. Romanın yapı unsurları 2. Bakış açısı ve anlatıcı değiştirme Konuşma (Sözlü Anlatım) Çeşitleri ve Özellikleri
3. Romanda anlatıcı tutumu ve metin iletisi
4. Romanda anlatım biçimleri ve teknikleri
DİL BİLGİSİ: Kelime Türleri
1. İsim
2. Sıfat
3. Zamir
6. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite  Süresi: 4 Hafta, 20 ders saati)
OKUMA (3X4=12) YAZMA (1X4=4) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X4=4)
1. Tiyatro ve özellikleri Kısa oyun yazma ve çalışmaları Kısa Oyun Sahneleme
2. Tiyatronun türleri ve genel özellikleri
3. Tiyatro metinlerinin biçimsel özellikleri
4. Temel tiyatro terimleri
7. ÜNİTE: SENARYO (Ünite  Süresi: 3 Hafta, 15 ders saati)
OKUMA (3X3=9) YAZMA (1X3=3) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X3=3)
1. Sinema sanatı ve özellikleri 1. Taslak öykü oluşturma çalışması 1. Senaryoyu kısa filme çekme ve sunma çalışmaları
2. Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki 2. Taslak öykü geliştirme çalışması
3. Senaryo ile edebî metin arasındaki 3. Kısa film senaryosu yazma çalışması
farklıklar ve benzerlikler
4. Roman – hikâye metni ile senaryo,
senaryo ile film arasındaki ilişki
Senaryo
8. ÜNİTE: MASAL – FABL (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)
OKUMA (3X2=6) YAZMA (1X2=2) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X2=2)
1. Masal türü ve özellikleri Fabl Yazma Çalışması 1. Dinleme türleri
2. Fabl türü ve özellikleri 2. Etkili dinlemenin ilkeleri
3. Masal ve fabl örnekleri 3. Dinleme çalışmaları
9. ÜNİTE: MEKTUP – E-POSTA (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)
OKUMA (3X2=6) YAZMA (1X2=2) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X2=2)
1. Mektup / e-posta özellikleri Mektup / e-posta Yazma 1. Açık oturum ve özellikleri
2. Bir edebî tür olarak mektup ve çeşitleri 2. Açık oturum düzenleme
3. Mektup örnekleri
4. Mektup türünün dil ve anlatım özellikleri
10. ÜNİTE: GÜNLÜK – BLOG (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)
OKUMA (3X2=6) YAZMA (1X2=2) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X2=2)
1. Günlük türü ve özellikleri Günlük Yazma Çalışmaları 1. Panel ve özellikleri
2. Blog ve özellikleri 2. Panel düzenleme
3. Günlük ve blog örnekleri

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir