Dil-Kültür İlişkisi

Şubat 10, 2017

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli unsurdur. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde yardımcı olan, toplumsal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her aşamasında ihtiyaç duyacağımız bir araçtır. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onsuz yapamıyoruz.

Kültür ise bir ulusun tarihinden gelen ve kuşaktan kuşağa geçen her türlü maddi ve manevi unsurlardır. Kültür, bir toplumun duyuş, düşünüş ve yaşayış biçiminin oluşturduğu bir birikimdir. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran ayırıcı bir özelliğidir.

Millî özgünlüğü en belirli olan kültür özelliğidir. Dil bazı insanların veya zümrelerin değil, bütün milletin ortak hazinesidir. Kişilerin üstünde, bir milletle alakalıdır.. Bütün bir milletin duygu ve düşünce hazinesidir. Bir milleti ayakta tutan, bireyleri birbirine yaklaştıran, sosyal hayatı düzenleyen ve sürekliliğini sağlayan, millî bilincini zenginleştiren bir unsur olarak dilin kültür yaşamındaki yeri çok fazladır. Dil öncelikle kültürel unsurların ortaya çıkması için ortam hazırlar. Kültür ve sanat etkinliklerinin çoğu dille gerçekleştirilen etkinliklerdendir. Bu bakımdan dil, kültürel faaliyetlerin oluşmasına katkı sağlar. Dolayısıyla kültür, dil tarlasında yetişen, olgunlaşan ve meyve veren bir ağaç gibidir.. Dil, kültür öğelerinin devamlılığını ve muhafazasını sağlar. Kültür öğeleri dille kayıt altına alınır.. Dil yoluyla çoğalır ve duyulur. Dil, kültürü aktarır, bir kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin değer ölçüleri, tarihi, edebiyatı, folkloru, bilimsel birikimi, müziği, dünya görüşü o milletin kültürünün birer unsurudur. Bütün bu ortak değerler dil sayesinde  gelecek nesillere ulaştırılır. Kültürel değerler yılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine damlamakta özünü orada korumakta ve gelecek kuşaklara geçmektedir. Gelenek ve görenekler, , sanat, din, dünya görüşü tarih vb. dil sayesinde kuşaktan kuşağa geçmektedir. Kültür, bu sayede kesintiye uğramadan varlığını devam ettirmektedir. Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda, kültürel değere sahip olan çok sayıda eser oluşturmuşlardır. Bu eserler gelecek nesillere dil sayesinde verilir. Örneğin İslamiyet’ten önceki döneme ait olan ve Türk kültürünün önemli bir parçası olan destan, koşuk, sagu, savlar, Orhun Yazıtlarındaki dil sayesinde günümüze kadar gelebilmişlerdir.. Günümüz insanları o eserleri okuyarak o dönemle ilgili bilgiye ulaşabilmektedirler.. Bu bilgilenme dil sayesinde olmaktadır. Bu bakımdan kültürün en önemli taşıyıcısıdır.

Kişiyi nasıl, inançları ayakta tutuyorsa bir milleti de dünya milletleri arasında ayakta tutan, ona canlılık veren kültürel birikimleridir.. Kültüre canlılık kazandıran ve onu hayatta tutan ise dildir. Dil olmazsa kültür durağanlaşır, canlılığını kaybeder. Bu bakımdan dil bir milletin ruhu gibidir.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir