Zamirler

Şubat 24, 2017

Zamirler, isimlerin yerini tutan sözcüklerdir.

Zamirler isim çekim eklerini alır.

Zamirler isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olabilir.

Zamirler sözcük olarak; kişi, işaret, belgisiz, soru ve dönüşlülük zamiri olarak 5 gruba ayrılır.

Ek halinde de 2 çeşir zamir vardır: İlgi zamiri –ki ve iyelik ekleri.

 

1-Kişi Zamirleri

Sadece insanlar için kullanılır.

Örnek: Ben seni tanımadan önce onun sıkıntılarını hiç bilmezdim.

           Biz sizi onlar sayesinde tanıdık.

*** Kişi zamirleri birbirinin yerine kullanılabilir. Kimi zaman incelikli, saygılı konuşma kimi zaman çekingenlik veya alçakgönüllülük amacıyla ben yerine biz, sen yerine siz kullanılır.

Örnek: Siz eskiden burada çalıştınız mı?

            Acımasız biriymişim gibi bakma bana, biz de halden anlarız.

2- İşaret Zamirleri

İsimlerin yerini gösterme yoluyla tutan sözcüklerdir.

Bu- Bunlar, Şu- Şunlar, O- Onlar

     Bunu senden beklemezdim.

     Şunları kim taşıdı.

     Onu yeniden okumamızı istedi.

*** Kişi zamiri O ile İşaret zamiri O’yu karıştırmamak için cümledeki anlama dikkat etmeliyiz. Eğer kastedilen insansa kişi zamiridir.

      O, her insana değer verir.

      O, yerinden sökülmez.

Böyle, Şöyle Öyle sözcükleri iyelik eki alarak işaret zamiri olur.  

       Böylesini hiç görmemiştim.

       Şöylesi kolay bulunmaz.

       Öyleleri bizi hiç anlamaz.

*** İşaret zamirleri Bir ismin önüne gelerek sıfat olabilir.

        Bu insanlara bir daha güvenemem. 

sıfat

Bunlara bir daha güvenemem.

zamir

 

İşaret Zamirleri kendinden önceki yargının yerine kullanılabilir.

        Sizlere çok güveniyorum, bunu asla unutmayın.

3-Belgisiz Zamirler

İsimlerin yerine belli belirsiz bir biçimde kullanılan zamirlerdir. Belirsizlik söz konusudur.

Kimse, herkes, hepsi, biri, falan, şey, kimi, birazı, çoğu, azı, birçoğu, niceleri, başkası gibi sözcüklerdir

      Kimsenin ahı kimsede kalmaz.

      Kimileri bazı şeyleri, başkalarından dinlemeyi sever.

*** Belgisiz sözcükler de sıfat görevinde kullanılabilir.

Bazı öğrenciler derse gelmemişti.

         Sıfat

 

4-Soru Zamirleri

 İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir.

Asıl soru zamirleri kim ve ne sözcükleridir

Eğer soruya cevap olarak isim veya başka bir zamir geliyorsa soru sözcüğü zamirdir.

          Bu parayı kimden aldın?

               Ahmet’ten veya ondan diyebiliriz.

         Bunca zaman neredeydin?

                Antalya’daydım

          

*** Soru sözcükleri zamir dışında tür olarak sıfat, zarf veya edat olarak kullanılabilir.

*** Soru sözcüğü çekim eki almışsa zamirdir. Çünkü sıfatlar ve zarflar çekim eklerini almazlar; Türkçede soru edatı ise sadece mi-mı-mü-mu sözcüğüdür.

      Hangisini beğendin?

     soru zamiri

   

     Hangi elbiseyi beğendin?

   Soru sıfatı

 

Ne kadar para kazandınız?

    Soru sıfatı

 5-Dönüşlülük Zamiri

İyelik eklerini almış biçimleriyle kullanılan kendi sözcüğüne denir.

    Kendine güven konusunu biraz abartmıştı.

Kendim ettim, kendim buldum.

  Ek Halindeki Zamirler

1- İlgi zamiri

– ki ekidir. –ki’nin yerine isim getirilebilir.

–inki şeklinde kalıp olarak kullanılır

      Senin ödevin kolay, Adem’inki zor.  (Adem’in ödevi)

      Sınıfınki patlamış. (sınıfın lambası)

2- İyelik zamiri

İsimlere gelerek aitlik anlamı oluşturan iyelik ekleridir.

Benim defterim kayboldu.

     Defterim kayboldu. (Burada iyelik ekinin tamlayanın yerini tutmasından kaynaklanmaktadır.

    

 

 

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir