İnce Memed Özeti

Haziran 27, 2017

Usta yazar Yaşar Kemal’in baş yapıtlarından biri olan İnce Memed romanının geniş özeti…

İNCE MEMED ROMANINDA ŞAHISLAR

İNCE MEMED, Sefil İbrahim ve dönenin oğludur köylünün dostu olan haksızlığa karşı gelen cesaretli bir yapısı vardır kitapta dış özelliklerinden fazla bahsedilmese de orta boylu küçük gözlü 15-16 yaşlarında çocuğa benzer olduğumdan bahsedilmektedir

HATÇE, daha çok ilk kitapta bahsedilmektedir Memed’le birbirlerini sevdiklerinden Abdi ağanın yeğeniyle evlenmek istemediği için Memed’le kaçar Memed dağda jandarmalarla çatışırken bir kursunun ona gelmesiyle ölür

DÖNE, Memed in annesidir

İBRAHİM, Memed’in babasıdır Memed çok küçükken ölmüştür

TOPAL ALİ,  izcidir . küçüklüğünde yasadığı olay sayesinde topaldır. Memed’le Hatçe’nin izini sürdüğü için çok pişmandır bu yüzden memede borcu vardır ve Memed’in arkasını kollar Memed in izini asla sürmez askerleri yanıltır

ABDİ AGA, Dikenlidüzü köyü ve 5 köyün ağasıdır köylüleri karın tokluğuna hatta daha azına çalıştır haklarını ona vermez ve onları eşek sudan gelene kadar döver (yani Memed öldürmekte çok haklı)

IRAZ, Hatçe’nin hapishane arkadaşıdır ve Hatçe ölünce Memed ve Hatçe’nin çocuğunu alıp gider

DELİ DURDU,  Memed ilk onun yanında dağa çıkmıştır kötü bir karakteri vardı zengin fakir bakmadan soyduğu insanın donunu dahi alıyordu

CABBAR VE RECEP ÇAVUŞ,  ince Memed’in deli durdu çetesinden ayrıldıktan sonra yanında gelenler ve Memed ’in arkadaşları

KOCA OSMAN,  vay vay köyünün ileri gelenlerinden biri ve Memed’i sahınım diyerek çok sevmektedir

SEYRAN, ince Memed ‘in 2 eşi kitapta çok güzel olduğu söylenmekte

İDRİS BEY, Çerkeş bir bey arif Saim beyin kurduğu tuzaklar sayesinde öldü

ALİ SEFA BEY, köylüleriyle uğrasan o köyü isteyenlere köylülere hiçbir işkence yapmaktan çekinmeyen birisi ince Memed tarafından öldürüldü

ARİF SAİM BEY,  Mustafa kemal Atatürk ün  sağ kolu olan  kuruluş savasında savaşmış ikiyüzlü bir adam Çerkeşlerin topraklarını almak için onları öldürmekten çekinmeyen biri

FERHAT HOCA,  vay vay köyünde yasamış eskiden eşkıya olan  sonra bir köye çakılıp köyün imamı olan ince Memed le tanıştıktan sonra tekrar dağa çıkan köylünün yanında olan haksızlığa zulme dayanamayan bir karakter

YEL MUSA,  o da topal ali gibi bir izci

ROMANIN ÖZETİ

Abdi ağa Değirmenoluk köyünde yaşar . Abdi ağa kötü bir adamdır. Memed i dövüp ona işkence yapmaktadır . Memed bu zulme dayanamaz ve bir gün arkasında annesini bırakarak köyden kaçar dağların arkasındaki karşı köye varır ama onun asıl amacı şehirde çakırdikeninin olmadığı topraklarda yaşamaktır. Kendi köyünden Abdi ağanın işkencelerine dayanamadığı için kaçar karşı köyde Süleyman adında bir adamın evinde yaşamaya başlar onun hayvanlarını otlatır  bir süre  Süleyman efendinin yanında kaldıktan sonra annesinin ne halde  olabileceğini düşünerek pişman olur yaptığı işten başka bir gün hayvanları otlatmaya çıktığında eski köyünden Hösük ağayı görür onla konuşur .Hösük ağa ya beni kimseye gördüğünü söyleme demesine rağmen Hösük ağa gidip ince Memed in annesine döne ye her şeyi anlatır herkes  ince Memed in ölmediğini öğrenince sevinir ve bu haber Abdi ağanın kulağına gider  Abdi ağa sinirlenir ve gidip çocuğu Süleyman’ın evinden alır annesine teslim eder .Memede dokunmaz fakat hasat zamanı geldiğinde normal de 3/1 ini vermesi gerekirken Memed ve annesine 4/1 ini vererek onları aç bırakarak cezalandırır . Bir gün Mustafa’yla beraber kasabaya giderler giderken yolda bir adamı görürler adamla sohbet ederler   adam onlara koca Ahmet in hikayesini Abdi ağa nın karısını koca Ahmet in kurtardığını anlatır  koca Ahmet in alnının ortasında bir ben olduğunu söyler fakat koca Ahmet in kendisi olduğunu söylemez ama Memed onun koca Ahmet olduğunu anlar  adamla vedalaştıktan sonra arkadaşı Mustafa’yla şehre inerler gezerler yemek yerler geceyi bir handa geçirip ertesi gün öğle  vakti geri dönerler. Memed şehirden döndükten sonra Hatçe’nin yanına gider Hatçe’yi Abdi ağa nın yeğeni veliyle nişanlayacaklardır Memed bunun olmasına göz yummayacağı için Hatçe’yi kaçırır fakat o gece fazla yağmur yağdığı için mağara gibi içi oyulmuş olan bir yere sığınırlar ertesi sabah Hatçe’nin kaçtığını tüm köy ve Abdi ağa öğrenir Abdi ağa kendisine ve yeğenine bunun yapıldığını öğrenince çılgına döner kaçan ince Memed le Hatçe nin izini sürebilmesi için topal ali ve eli silahlı adamları görevlendirir topal ali Hösügün onu iz sürme konusundaki uyarmalarına rağmen Memed le Hatçe yi mağaranın içinde bulur. Bulunduktan sonra Memed Abdi ağayı ve yeğeni veli yi vurur veli orda ölür Abdi ağa da yaralanarak kurtulur Hatçe ye sen şimdi eve dön seni sonra alırım diyerek ordan kaçar. Tekrardan eskiden Abdi ağadan kaçıp yanına sığındığı Süleyman emmisinin yanına gitti dağa çıkıp eşkıya olmaya karar verdi                                                         Süleyman efendinin eskilerden yakın bir akrabası olan ama şuan dağda olan Deli Durdu’nun yanına götürür Süleyman efendi onu dağa bıraktıktan sonra eşkıyalık yapmaya başladı ama ince Memed suçsuzun günahsızın parasızın parasını almak istemez ama deli durdu ya karşı gelecek cesareti de yoktu bu konuda deli durdu ya deli denmesinin asıl sebebi diğer eşkıyalara rağmen soyduğu insanların donunu dahi almasıydı diğer eşkıyalar bunu yapmazdı ince Memed dağdayken Abdi ağa  yalancı şahitleri sayesinde Hatçe yi veli yi vurmaktan hapse attırdı oysaki  veliyi ve Abdi ağayı vuran Memed idi. Hatçe hapse girince annesi de onun için bir arzu hal yayınlatıp Hatçe yi ziyaret edince  bunu  duyan Abdi ağa da kadını dövüp köyden çıkmasını yasakladı ince Memed deli durdu nün yanında dağa çıktıktan sonra deli durdunun gasp ettiği insanlardan donuna kadar almasından rahatsızlık duyuyordu çünkü o iyinin yanında olup kötünün karşısındaydı.

 

Dağa  çıktıktan sonra daha iyi kurşun atmaya askerlerle çatışmaya başladı bir gün deli Durdu’nun inatçılığı sayesinde asım çavuş ve candarmalar tarafından sıkıştırılarak sabaha kadar çatıştılar ama bir şekilde ince Memed sayesinde kurtulmayı başardılar  fakat recep çavuş yaralandı kaçmayı başardıktan sonra köpek sesleri duydular ileride Yörük çadırları olduğunu gördüler Cabbar ve ince Memed oraya gidip yemek ve ilaç getirmek için gönüllü oldular Yörüklerin ağası Kerimoğlu Cabbar ve Memed in ihtiyaçlarını karşıladı  onlara iyi davrandı onlara giderken götürebilmesi için yiyecek erzak ve giyecek verdi ince Memed in Kerimoğlu’nun ne kadar zengin iyi bir adam olduğunu çadırının altından olmasını söyledikten sonra bu sefer de deli durdu Yörüklerin ağası Kerimoğlu’nun donuna kadar almaya göz dikti. Deli durdu Yörüklerin yanına geldiğinde Kerimoğlu yine onları hoşgörüyle karşılar deli Durdu nün seni soymaya geldik demesine rağmen buyurun yemeğinizi yiyin öyle gene soyarsınız diyerek yüce gönüllü bir adam olduğunu gösterir      deli durdu Kerimoğlu’nun donuna kadar isteyince ince Memed daha fazla dayanamaz ve deli durdu ya silahını çeker onun arkasından Cabbar ve recep çavuş ta Memed e katılırlar Kerimoğlu’ndan özür dileyip kendi yollarına gittiler Iraz adında bir kadını Hatçe’nin yanına mahpushaneye  koydular kadın ilk geldiğinden beri kötü gözüküyordu aradan bir kaç gün geçtikten sonra Hatça kadına zorla bir şeyler yedirir derdini dinler kadın oğlunun öldürenlerin evini yakmaya çalıştığını başından geçenleri ikisi de birbirlerine anlattılar .  ince Memed Kerimoğlu’ndan özür dileyip arkadaşlarıyla tekrar dağa çıktıktan sonra kendi köyüne Durmuş Ali’nin evine gitti durmuş ali den annesini Abdi ağanın öldürdüğünü Datça’nın de hapiste olduğunu öğrenir. Annesinin öldüğünü öğrendikten sonra Abdi ağanın evde olmadığını görünce çocuklarını öldürmeyi istedi ama merhametinden dolayı onları öldürmedi.                                                                 Memed’ler  bir hafta durmuş Ali’nin evinde ahırda kaldıktan sonra iz sürmesi için topal ali yi diğer köyden çağırttılar. Topal ali Abdi ağanın saklandığı yeri buldu o gece de ince Memed Cabbar’ı Recep Çavuş hepsi dağ dan inip Abdi ağanın kaldığı evi ateşe verdiler Abdi ağanın öldüğünü sanıp tekrar dağa çıktıkları sırada recep çavuş öldü onu oraya gömüp yollarına devam ettiler. Abdi ağa yanan evden sağ kurtulmayı başarıp  ince Memed i öldürmesi için ali sefa bey in evine gitti ince Memed i öldürmesi karşılığında ali sefa beyin yıllardır gözü olduğu tarlasını ona vermeyi kabul etti.                                                                                           Ali sefa bey ince Memed i ortadan kaldırmak için amcasının oğlu dağda çetesi olan kalaycı Osman a verdi görevi kalaycı Osman da eskiden deli durdu nün çetesinde olan ama deli durdu öldükten sonra kalaycı Osman’ın çetesine katılan Hor Ali’ye verdi görevi İnce Memed le Cabbar AK tozlu köyünü yaktıktan sonra ince Memed in eskiden yaşadığı köye gelip köyün yaslılarını toplayıp Abdi ağayı öldürdüğünü bundan sonra herkesin ektiğini toprağın kendisinin olacağını söyledi ve yaktı ertesi sabah topal ali den Abdi Ağa’nın yanan evden sağ çıktığını öğrenen köylüler ince Memed den yana düşman oldular             Abdi ağayla ali sefa beyin isteği üzerine Kalaycı’nın ince Memed e kurduğu tuzakta ince Memed burnu kanamadan kurtuldu ince Memed in ünü yavaş yavaş tüm Çukurova’ya      yayıldı ince Mehmet’le  kalaycı kavgası daha çok etkisini vay vay köyünde gösterdi köylü ali sefa bey le savaşmak için kendine ince Memed gibi bir arka bulmuştu artık vay vay köyünden koca Osman ince Memed’i bulabilmek için onun köyüne geldi topal aliyle birlikte ince Memed in yanına gittiler koca Osman ince Memed e şahinim diyerek boynuna atıldı öptü konuştu kalaycıyı öldürdüğün haberini aldı köyden topladığı parayı ince ye verdi tekrar dan kendi köyüne döndü. İnce Memed mahpushaneye gidip Hatçe’yi görmeye kararlıydı bir sabah şehre inip mahpushaneye Hatçe’nin kardeşiyim onu görmeye geldim diyerek girdi Hatça de gelince konuşamadılar sadece birbirlerine baktılar ardından ince gitti  Topal Ali İnce’nin yanına geldi topal ali de Hatçe’yi görmeye gitti Hatçe yi çarşamba  günü yanındaki ıraz la birlikte kozan mahpushanesine götüreceklerin topal ali ince Memed e anlattı   ince Memed Hatçe yi kaçırmaya karar verdi ince Memed çarşamba günü Hatçe yi götürecekleri kozan mahpushanesinin yoluna tuzak kurdu jandarmayla çatışıp Hatçe yi ve yanındaki ıraz  kaçırdı. İnce Memed Hatçe yi ve ırası kaçırdıktan sonra Ali dağına çıktı topal ali de ince Memed ‘in tersine iz sürüp asım Çavuşu şaşırttı. Asım çavuş canından usanmıştı ince Memed i yakalayamadığı için komutanlarından azar yiyordu. Askerler ve asım çavuş izi takip ederek Memed ‘in kaldığı yeri buldular çatışmaya başladılar o sırada Hatçe  doğurdu bir oğulları oldu ince Memed in kurşunu bittikten sonra teslim oldu asım çavuş yukarı çıktığında ıraz öne atlayıp çocuğu gösterip onun için teslim oldu dedikten sonra asım çavuş  inceyi bırakıp dağ dan diğer askerlerle birlikte aşağı indi. Gün doğmadan Alayanda yüzbaşı Faruk tarafından sıkıştırıldı Hatçe vuruldu Memed hemen Hatçe nin yanına gitti ama ölmüştü. Öldüğünü gören Memed  ıraz birlikte askerlerin üzerine ateş edip bomba üstüne bomba attılar dayanamayan askerler geri çekildi aşağıdaki köye Hatçe yi gömmesi için haber verip doruktaki bir mağaraya çıktılar ıraz Memed e çocuğu bana ver büyüteyim buradan gidiyim çocuk dağlarda ölecek dedikten sonra Memed çocuğu ıraz verdi ıraz gitti

o gün dikenlidüze köyüne gidip Abdi ağayı yatağında öldürüp bunu tüm dikenlidüzü köyüne söyleyip atını Ali dağına sürüp gözden kayboldu.

Anavazarva ovası çok verimli bir topraktır. ali sefa bey de bu toprakların çok değerli olduğunu bilmektedir anavazarva bir kaç köyden oluşmaktadır bu köylerden biride vay vay köyüdür ali sefa bey diğer köyde yasayan insanların tarlalarını bir şekilde ele geçirmiştir fakat vay vay köyü tarlasını ali sefa bey e satmaya direnmektedir

ince Memed Abdi Ağa yı öldürüp dağlara çekildikten sonra bir kaç yıl dağ da kalıp bir gece koca Osman ın evine geldi ince Memed o gece gelip koca Osman ın evinde kaldıktan sonra ertesi sabah koca Osman en güzel giysilerini giyip beylik tabancasını beline takıp köyün ortasında üç gün gün gülerek dolaştığı için köylü onda bir şey olduğunu görüp koca Osman a ne olduğunu sormuşlardır ama koca Osman oğlu da dahil kimseyi umursayıp cevap vermemişti

bir gece yobaz oğlu hasan ın evi yanıyordu hasan ailesini ve kendisini evden dışarı atmıştı ama ahırda hayvanları ve yağız atı yanıyordu hasan üzerine ıslak bir battaniye alıp yanan ahırdan yağız atı kurtardı

ali sefa bey hasan ın on yedi dönümlük tarlasını almak istiyordu bu tarlayı vay vay köyüne açılacak bir kapı görüyordu yani bu tarla onun için çok önemliydi bir gün tarlayı almak istediğini hasana açtı fakat karşılığında başka bir şey vermek şartıyla hasan tarla karşılığında ali sefa bey in yağız atını istedi ya at ya hiç dedi oraya giden diğer ağalar bile hasan ı fikrinden vazgeçiremedi ali sefa bey atına çok değer veriyordu ama toprak sevdası daha ağır basınca atı yobazoğluna verdi yobazoglu atı aldıktan sonra köyde ali sefa beyin hakkında atıp tutmaya başladı ali sefa bey de bir kaç kez onu ağzını kapatması için uyardı ama yobazoğlu hasan uyarılara rağmen ali sefa bey hakkında atıp tutmaya devam edince ali sefa onun evini yaktırdı yobazoglunun evi yandıktan sonra gün doğarken jandarmalar gelip hasan ı götürdü jandarmalar hasan ı öldüresiye dövdüler ve köyden gitmesini söylediler hasan köylülerle helalleşip köyden ayrıldı

hasan da gittikten sonra köylüler koca Osman’ın evinde toplandı ne yapacaklarını ne yapmaları gerektiğini düşünüp taşınmak için koca Osman onlara ümit vermek için konuştu ama ince Memed in geldiğini kimseye söylemedi ali sefa bey yine bir gece köyü kurşunlatıyordu koca Osman ve tüm köylüler bıkmışlardı koca Osman dayanamadı ve dışarı çıkıp bir adamı dizinden vurdu ertesi sabah şikayet için karakola giderken remzi çavuş un yaralı olduğunu öğrenince Osman remzi çavuş u vurduğunu anladı. adem ali sefa bey in adamıydı bir avcıydı ali safa bey yağız atı öldürmesi için adem e görev verdi adem günlerce haftalarca atı aradı taradı bulamadı bulduysa da öldüremedi adem atın in cin veya perili olduğunu düşünüyordu çünkü at bir türlü vuramamıştı

yobazoglu hasan narlı kışla köyünde harabe bir yerde yaşamaya başlamıştı ailesi ve kendisi hasta olmuştu koca Osman ve Ferhat hoca yobazoğlu hasan ı ve köyden gidenleri geri döndürmek için onları tekrar vay vay köyüne geri getirmek için aramaya gitmişlerdi fakat insanların içine can korkusu işlediği ve ali sefa bey den korktukları için köylerine geri dönmediler elleri boş dönmüşlerdi koca Osman evine geldiğinde ince Memed in gittiğini öğrendi seyran Halil molla nın kızıydı harmanca köyünde yasarlardı seyran beş kardeşin en küçüğüydü  bir gün küçük bir çocuk düşmüştü  harmanca köyüne çocuğun nerden geldiğini kimse bilmiyordu çocuk köse veli nin evinde büyüdü köylü çocuğun adını aziz koydu azizle seyranın çocuklukları birlikte geçti seyran la aziz büyüyünce köyde dedikodular çıkmaya başladı seyran ın babası aziz i  başka bir köye yolladı seyran aldı buldu getirdi 2 yıl köylülerle cebelleştikten sonra aziz bir gün ortadan kayboldu seyran azizi aradı babasının arkadaşı muhtar seyfali nin yanında buldu seyfali seyran ın babasının arkadaşıydı seyran la azizin aşkı bütün Çukurova’nın dilindeydi köylüler onlar için her şeyi yaptılar seyranın güzelliği dillere destandı ali sefa beyin kendinden büyük bir kardeşi vardı kardeşinin 3 oğlu vardı bunlar okumuş fakat çiftlikte yatan kişilerdi seyran ın güzelliğine hayran olmuşlardı bunlara birde zülfo  çavuş katılmıştı bir gün köyü basıp seyran ı kaçırdılar karısı kaçırıldıktan sonra aziz deliye döndü bir gün sabah karşı bozkuyu köyünde bir adam yakaladı onları buldu  seyran hariç herkesi öldürdü öğleye doğru da jandarma karakolunun oraya gidip jandarmalarla çatıştı kurşunu bitince de jandarmaların onu öldürmesine izin verdi

ince Memed koca Osman ın evinden ayrıldıktan sonra kendi köyüne hürü ana nın evine geldi İdris bey 30lu yaşlarında Çerkez bir beydi Kafkaslardan Çukurova’ya gelmişlerdi burada yaşamaya başlamıştı kurdukları köye AK mezar demişlerdi Çerkezler atlarına çok fazla değer verirlerdi AK mezar köyüne bir gün bir araba geldi arabadan inen kişi kozan mebusu arif Saim beydi arif Saim bey Mustafa Kemal Paşa’nın sağ kolu idi ikiyüzlü bir adamdı kurtuluş savaşı sırasında önce Fransızların yanında yer almış daha sonra onların burada fazla kalmayacaklarını anlayıp Mustafa kemal in yanına geçmiştir Mustafa kemal onu halkı teşkilatlandırması için gönderdiğinde orda bulunan halk daha önceden teşkilatlandığı için arif Saim bey her şeyi bu kadar kısa sürede yaptığını Fransızları ordan sanki tek kendi başına çıkartmış gibi Mustafa kemal in sağ kolu olmuştur

arif Saim bey fakir Kürt bir ailenin tek çocuğuydu zar zor ilk okulu bitirebilmişti büyük bir adam olduğu için babası onunla guru duyuyordu

arif Saim bey Çukurova’dan toprak almak istiyordu bunun için bir ziraatçıyla tüm toprakları dolaştı ziraatçı en verimli toprağın İdris beyin AK mezar köyü olduğunu söyledi arif Saim bey İdris beyle konuşunca o toprağı ona satmasını köylülerin ve kendisini iskan ettirebileceğini söyledi İdris bey ve köylüler buna olumlu bakmadı köylerinin ve yaşadıkları toprakları terk etmek istemiyordu

ama köylülerin topraklarından daha çok değer verdikleri şeyler vardı atlar arif Saim beyde bunu öğrenince eskiden beri at hırsızı olan yakın arkadaşı yaşar Ağa dan bir sürü soylu at çalıp kendi çiftliğine getirmesini istedi bir kaç gün yaşar Ağa çaldığı bir sürü soylu atı arif Saim beyin çiftliğine getirdi arif Saim bey de AK mezar köylülerine tek tek çağırıp kaç dönüm toprağı varsa ona göre at verip satın aldı hemen hemen her köylünün toprağını at karşılığı satın aldı ve AK mezar köyünün dışında kalan fakat AK mezar köyünün de bir kaç toprağı içine alan bir çiftliği de Mahmut adlı bir adamda satın aldı ve işletmesini Mahmut a bıraktı topraklarını arif Saim bey e at karşılığı satan köylüler başka yerlere göç etmek zorunda kaldı topraklarını satmayan köylülerin toprağı ise arif Saim beyin toprağı arasında kaldığı için arif Saim bey toprağına giren insanı öldüreceğini söyledi ve kendi topraklarına gitmek için arif Saim bey toprağını kullanan adamları öldürttü

adem haftalarca yağız atı arayıp bulamadıktan sonra tekrar ali sefa beyin evine dönüp artık atın büyülü in cin peri olduğunu düşünüyordu eve dönüp ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar atı bulabilmek için ali sefa beyin kır atını alıp tekrar yollara düşer bir atı vurdu   ama onun yağız at mı kır at mı olduğunu kartalların ve köpeklerin onu yemesinden göremedi

ince Memed vay vay köyünden ayrıldıktan sonra  ince Memed hakkında vay vay köyü hikayeler uyduruyordu ayrıca köylü koca Osman’ın onlara Memed i bilerek göstermediğini düşünerek koca Osman’a kızıyorlardı vay vay köyü her gece ali sefa beyin adamları tarafından kurşunlanıyordu bir sabah uyandıklarında köylüler bütün atlarının olmadığını gördüler bunu yapabilecek tek insan yağmur Ağa at hırsızı olduğu için diğer köylerden at isteyip şefçe kahya Ferhat hoca ve koca Osman gittiler yağmur Ağa’yla konuştular ama ağa atları geri vermedi

İdris bey i arif Saim bey haksız yere suçlarken hapse tıktırmak üzereyken İdris bey kaçıp dağa çıktı

ince Memed hürü  ananın evinde kaldıktan sonra bir gün jandarmalar onu dağ da yakaladı çatışma çıkar daha sonra gece olunca  incenin yerine topal ali geçerek jandarmaları yanıltır

Yel Musa ve topal ali Memed ‘in izini sürmeye çalışıyorlardı topal ali Musa yı şaşırtmaya çalışsa da en sonunda Memed in kaldığı Süleyman emminin evinin bulur topal ali ona silah çekip askerlere söylememesi konusunda tehdit etti

bir gün koca Osman’ın evine İdris bey geldi ince Memed i arıyordu ali sefa bey arif  Saim in İdris bey e iftira attığını biliyordu o yüzden İdris bey e ince Memed i yakalatıp öldürmesine karşın o ve tüm Çukurova ağaları onu suçsuz bulup topraklarını geri vereceğini söyledi  İdris bey bu fikri onaylayıp dağ a çıktı İdris bey dağ da Memed i bulduktan sonra onu öldürmekten vaz geçti onun ne kadar yiğit olduğunu fark etti ona her şeyi anlattı Memed de onun dağlara gelmesini söyledi ama Çukurova da bir işi olduğunu söyledi

Abdi Ağa öldükten sonra toprakları kendine kalan köylüler evlerinde mutlu mesut yaşıyorlardı Abdi Ağasız kardeşi Hamza gelene kadar Hamza Abdi ağanın kardeşiydi Abdi Ağa nın öldüğünü duyunca mal varlığına konabilmek için köye geldi köylülerin elinden topraklarını alıp Abdi ağanın karılarıyla evlendi

 

Memed koca Osman ın evine geldiğinde çökmüş haldeydi ali sefa beyin köyde adamı da Zeynel Memed ‘in vay vay köyüne geldiğini görünce hemen söylemek için ali sefa beyin evine gidiyordu fakat köyün gençleri kendilerine bir arka buldukları için ince Memed in geldiğini bilmemesi için yolda ali sefa beyin adamı olan Zeynel i öldürdüler

ince Memed in gelmesi bile köylülere cesaret vermişti Muşlu ,sarı Süleyman, Ahmet o gece gidip ali sefa beyin tarlalarını yaktılar

o yıl vay vay köyünde bostan bekçiliğini köse Halil istemişti ince Memed i de kimse bulamasın diye yerini bilmesin diye bostan a götürmüşlerdi Seyhan ve kamer ana bostan da Memed in yarasına bakıp onun iyileştiriyorlar aksamda köye dönüyorlardı Seyhan Memed i ilk gördüğü andan itibaren sevmişti onun için sık sık bostan a gidip geliyordu ali sefa bey harmanları yakıldıktan sonra köylüleri köyden atamayacağını anladıktan sonra vay vay köyüne gidip köylülere topraklarından çıkması için 10 gün süre verdi ve adem ve Zeynel’in köylüler tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu

bir gün köyden gidenler tekrar geri döndü bunun üzerine ali sefa bey iyice küplere bindi köylülerin ona meydan okuduğunu düşünüp o da adamlarının yobazoğlu ve Ferhat hoca nın öldürdüğünü söyleyip mahpushaneye attırdı

ali sefa bey köylülerin  köyden çıkmayacağını anladıktan sonra köyün suyunu kesmeye karar verdi

adem Memed i gördü bunu  söylemek için ali sefa nın yanına gitti oysa ali sefa bey adem i öldürdüklerinden dolayı yobazoğlu nu ve Ferhat hocayı hapse attırmıştı oysaki adem ölmemişti ali sefa bey ademi görünce seyislerin den birine ademi öldürtür

suyu kesilen köylü çok zor durumda kalır ali sefa bey e karsı ayaklanırlar ali sefa onları tutuklatıp hapse atmakla tehdit eder köylüler köyü terk etmeye karar verir köylünün çoğu köyü terk eder Memed koca Osman’la vedalaşmaya gelir koca Osman’ın dedikleri ona çok dokunur onlarla vedalaşıp ali sefa beyin evine ali sefa beyi öldürmek için gelir onu öldürür

ordan Hamza’nın peşine düşer onu da öldürür daha sonra Memed den alınamaz.

ince Memed ali sefa bey ve Hamza ağayı öldürdükten sonra Yörük çadırlarına Kerimoğlu nün obasına gidebilmeyi umuyordu ali sefa beyin öldüğünü duyan herkes ali sefa beyin evine gidiyordu ağalar da ali sefa beyin evine baş sağlığına gittikten sonra birlikte her biri öldürüleceğin den korktuğu için arif Saim beyin evine gittiler arif Saim bey onları pek umursamadı fakat arkadaşı tapucu zülfü gelince onlar uzun uzun her konuda konuşurlar yalnızca ince Memed konusunda değinmediler Murtaza ağa ölüm korkusundan topal ali nin onu koruyabileceğini düşünerek topal ali yanına kardeşim diyerek aldı onu övdü giydirdi kuşandırdı ona bir saat aldı ve babasından ona kalan tabancayı bile topal aliye verdi ince Memed in gelip onu öldüreceğini düşünerek topal ali yi yanından ayırmıyordu jandarmalar dağ da her tasın altına bakarak ince Memed i arıyorlardı bir gün Memed i arakken eskiden ali sefa beyin atı olup şuan ince Memed in bindiği yağız atı gördüler Faruk Yüzbaşı üst üste yağız ata kursun sıktı ama kursunlar ata gelemedi kaşla göz arasında at gözden kayboldu içlerinde asım çavuş un Faruk yüzbaşısın kertiş ali nin bulunduğu jandarmalar ince Memed i aramaya devam ettiler jandarmalar biraz ilerledikten sonra küçük çoban bir çocuğu gördüler çocuğa bazı sorular sorup çocuğun yalan söylediğini anladıktan sonra çocuğa işkence etmeye başladılar çoban çocuk kendisine yapılan işkenceye rağmen konuşmayıp köpeğine işkence yapılacağı sıra da konuşup

ince Memed in Bakır gediği mağarasında olduğunu onun orda kel eşkıya nın çetesine katılacağını duyduğunu söyledi jandarmalar ince Memed i bulmak üzere tekrar yola devam ettiklerinde atı gördüler Faruk yüzbaşı atı tekrar vurmayı düşündü yine vuramadı jandarmalar mağaraya geldiğinde ilk kursunu kertiş ali sıktı çatışma gün doğana kadar sürdü  jandarmalarda ölen yada yaralanan yoktu mağaranın içerisinden 9 ölü çıkarıldı daha önceden jandarmalardan asım çavuş dışında kimse ince Memed i görmediği için çıkartılan ölüleri aşağı köye Memed’i tespit etmek için götürdüler vurulanların arasında ince Memed in de olduğuna çok inanıyorlardı çünkü çocuğun bir işkenceye ancak ince Memed için dayanabileceğini düşünüyorlardı

mağaradan çıkartılan ölüleri tespit ettirmek ve ince Memed in 9 ölü arasında hangisi olduğunu öğrenebilmek için ölüleri aşağı köye götürdüler tüm köylüler meydan da toplandı daha önce o köyde bulunan kimse ince Memed’i görmediği için Memed’i tespit edemediler fakat bir adam çiçekli deresinde 3gün azık götürdüğü adamın ince Memed olduğunu söyleyecek ölülerin arasında iri yarı bir adamı gösterdi köylüler tanıdıkları ölmüştü olan eşkıyaları jandarmalara söylediler dış görünüşten yola çıkacak jandarma en fazla kursunu sıkan ve iri yarı bir adamı ince Memed olarak seçtiler ince Memed in öldüğünü tespit ettikten sonra yüzbaşı Faruk muhtarla konuşarak birinizin hızlı bir şekilde gidip ince Memed in öldüğünü yazdığı kâğıdı gidip kaymakamlığa ulaştırmasını söyledi bunun içinde Tazı Tahsin’i görevlendirdiler Tahsin normalde bir insanın yürüyerek 4 günde gidebileceği yere hızlı bir şekilde koşarak en hızlı bir şekilde vardı kaymakamlığın oraya hiç soluksuz durmadan koşarak gittiği için kaymakamlığın içine varınca bayıldı kaymakam ve diğer çalışanlar elindeki notu görünce onun önemli bir haber getirdiğini anlayıp onun için doktor çağırdılar biraz zaman geçince Tahsin ayıldı ve elindeki kâğıdı kaymakama verdi kaymakam ince Memed in öldüğünü okuyunca bu sefer kurtuldukları için sevindiler haber kısa bir sürede her yere yayıldı ince Memed in öldüğü haberi Murtaza Ağa ya kebapçı Nusret getirdi ince Memed in öldüğünü duyunca Murtaza Ağa çok sevindi en güzel giysilerini giydi topal aliyle hükümet binasına gitti fakat ince Memed in öldüğünü duyduktan sonra bir kez bile topal ali nin yüzüne bakmamıştı topal aliyle birlikte tekrar eve döndükten sonra topal ali ince Memed in ölüsüne Allah rahmet eylesin dediği için Murtaza Ağa iyice delilenip topal ali ye bağırmaya çağırmaya onu aşağılamaya başladı çünkü ince Memed in öldüğünü duyduktan sonra artık ona ihtiyacı olmadığını düşünüyordu topal ı aşağıladıktan sonra ona aldığı kıyafetleri üzerinden zorla çıkardıktan sonra çırılçıplak bir şekilde topal aliyi evden kovdu topal ali değirmenci hasan ın yanına gitti hasan ona bir ceket şalvar birde postal alıp giymesi için aliye verdi ince Memed in ve kalan eşkıyaların ölüsü getirilip oradan oraya atıldı ölen bir kaç eşkıyanın ailesi ölülerini almak için jandarma karakoluna gitmişlerdi daha sonra karakolun önüne gelen 6 kardeş kardeşleri olan kara Osman’ı almak için geldiler ama herkes kara Osman’ı ince Memed sanıyordu böylece ince Memed in ölmediği ortaya çıktı onun hala ince Memed olduğunu iddia eden Faruk yüzbaşı ölüyü kardeşlerine vermedi bir gece ince Memed sanılan koca Osman’ın cesedi ortadan kayboldu

ince Memed in ölmediğini öğrenen Murtaza ağa  her yerde topal aliyi aratmaya başladı topalın kara hasanın evinde olduğunu öğrenince can korkusu gururdan baskın olduğu için kara hasan ın yanındaki ali nin yanına gider muntazam Ağa ali ye yalvardı yakardı mal mülk ev araba her şey vereceğini pişman olduğunu onu denediğini söyledi ama ali onla hiç konuşmadı

bir sabah uyandıkların da kasabada talip beyin öldüğü haberi geldi   herkes talip beyi ince Memed in öldürdüğünü düşünüyordu bunun için ağalar Ankara’ya bir heyet göndermişti daha sonra talip bey in çocukları gelip babalarını ince Memed in değil de aslan köylüleriyle Yörüklerin olduğunu söyledi Molla duran  talip beyin oğullarını babalarını ince Memed  tarafından öldürüldüğüne  inandırdı molla duran efendi topal ali yi kendi yanına aldı

degirmenogluluk köyünde herkes sus pus olmuştu kimseden günlerce ses çıkmamıştı en sonunda olayı bilmeyen hürü ana köylüye olanları bitenleri anlatması için yalvardı kadına yaslı dayanamaz diye bir şey demediler en sonunda hürü ananın küçüklükten beri baktığı kısacık Mahmut yağız atın dağda tek basına dolaştığını söyledi hürü ana atın yanına gidince atla konuşmaya başladı ama at onu az kalsın dağ dan aşağı atacaktı oda ata küsüp evine gitti kısacık Mahmut la birlikte daha sonra at ikide birde hürü ananın evinin önünden geçince hürü ana ince Memed ‘in basına bir şey geldiğini anlayıp kısacık Mahmut’la beraber Memed’i bulmak için yola çıktılar daha sonra Memed’i Yörüklerin sakladığını öğrendi Yörükler hürü ananın gözlerini bağlayarak onu incenin kaldığı mağaraya götürdü ince Memed yaralıydı Yörükler onu cerrah getirmesine rağmen kimse kurşunları çıkartamamıştı

kırk göz ocağında anacık sultan diye bir kadın otururdu bu ocak hasta olanları iyileştirmeye konusunda iyidir ocağa gelen hasta kişi iyileşmeden çıkmazdı bu ocakta olanlar hiçbir zaman yaralının ayağına gitmezdi her zaman yaralı oraya gelmişti hürü ana oraya gidip anacık sultan ı getirip Memed i iyileştirmeyi düşünüyordu yola hürü ana ve iki adam çıktılar oraya gelince hürü ana oranında hiçte söylendiği gibi bir yer olmadığını görüp hayal kırıklığına uğradı anacık sultan ın evine geldiklerinde kadın her şeyi biliyordu bu gece burada kalıp yarın gece yola çıkacaklarını söyledi

tazı Tahsin ağalardan muştuluğunu aldıktan sonra hemen bulunduğu yerden uzaklaşmıştı ağaların verdikleri parayı ondan zorla döve döve geri alacağını düşünüyordu kendi köyüne geldiğinde komsulardan dolayı köye girmeyip bir mağaraya saklandı onu ordan köyden 15- 16 yaslarında bir çocuk uyurken buldu Tahsin uyanıp her şeyi anlattıktan sonra veli gidip her şeyi köydekilerine anlattı akşam olunca da Tahsin annesiyle birlikte yasadığı eve geldi olan paraların saklanması için annesine verdi daha sonra ağaların ince Memed in ölüm haberine bu kadar para verdiklerini görünce  Ölenin İnce Memed olmadığını öğrenen Tazı Tahsin İnce Memed’i bulup, Ağaya haber vermeye ve daha çok para almaya karar verir.

Murtaza Ağa köye arif Saim beyin MUSTAFA KEMAL PAŞAYA  bir suikast girişiminde bulunacağı dedikodusunu yayar

Murtaza Ağa ince Memed ‘in onu öldüreceğini düşündüğü için geceleri uyuyamamaktadır  Memed beni öldürmeden ben onu öldürmeliyim diye düşünmektedir  sabah  kalkıp eski eşkıya olan Bayramoğlu’nun yanına gider Bayramoğlu’nun Memed’i öldürmesi için ikna etmeye çalışır Bayramoğlu ikna olmaz  yolda çiçekli deresinden Mahmut ağayı görür  ona dert yanar Mahmut Ağa Memed’i küçümsemektedir Mahmut Ağa okumuş acımasız biridir Atına adam çiğneten Mahmut Ağa olarak da bilinir.

 

Anacıl sultan Memed’i iyileştirir Hürü ana tüm köye Memed ‘in ölmediğini söyler Memed iyileştikten sonra hürü ananın yanına giderek eşkıyalığı bırakmak istediği Seyranla birlikte  sessiz sakin bir hayat kurmak istediğini  onla birlikte yaşamak istediğini söyler

Memed hürü ananın evinden çıktıktan sonra yolda tazı Tahsin’le karşılaşır Tazı Tahsin onun Memed olduğu hemen anlar karakola haber verir karakolda o sırada Murtaza ağa da vardır Murtaza Ağa onu hatırlar tazı Tahsin de muştuluk istemektedir yüzbaşı Faruk Memed ‘in neye benzediğini söyleyince Tahsin 15 yasındaki bir çocuktu diye tarif edince kimse ona inanmaz  tazı Tahsin’i kertiş ali de öldüresiye döver

 

 

İnce Memed  anacık sultanın evine gider onunla konuşur anacık sultan ona bir yüzük verir bunu takmasını o yüzüğün onu koruyacağını söyler daha sonra Memed vay vay köyüne seyranın yanına gider seyranla evlenir Feleksiz Fazlı, Memed ‘in köye geldiğini jandarmalara haber verir Memed köyden kaçmak zorunda kalır

Memed, Molla Duran ile görüşür, Ferhat Hoca ve Yobazoğlu ’nu hapisten kaçırır.

Memed ‘in, eşkıya arkadaşı Cabbar  Tapucu Zülfü’nün yanında çalışmaktadır. Murtaza ağa, Cabbar’dan İnce Memed’i öldürmesini ister, ona vaatlerde bulunur, onu tehdit eder.

Kuzgun veli affedilmesi karşılında İnce Memed’i öldürebileceğini söyler.

Ferhat Hoca’nın hikayesi ise  Zenginlerden alıp yoksul köylülere vermesi.

Çoban Müslüm de Memed ‘in çetesine katılır.

Kuzgun Veli, Çamlıyol’a gelir. Çamlıyol halkı, Memed’e haber salar. Memed ve adamları köye gelince, Hıdır Ağa, Kuzgun Veli ve adamlarını çırılçıplak Memed’e teslim eder. Memed, onları serbest bırakır. Veli, kancıklık eder, silah çeker, bunu tahmin edip dışarı çıkan Ferhat Hoca, Veli’yi vurur.

Jandarmalar gelir çatışma olur. İnce Memed, oradan uzaklaşır. Kuzgun Veli çetesinden Şahan, Memed ‘in çetesine katılır. Çiçeklideresine giderler. Tazı Tahsin, onları, Mahmut Ağa’ya bildirir. Gece, Mahmut Ağa  ve adamları, İnce Memed çetesini yakalar. Ağa ve adamları eğlenirken, köylüler İnce Memed ve arkadaşlarını kaçırırlar.

Yüzbaşı, kendisinin yapamadığını Mahmut Ağa’nın yapmasına bozulur, onu karşılaşmamak için kasabadan uzaklaşır. Mahmut Ağa, köyü terk etmeleri için köylüye on gün süre verir. Köylü İnce Memed’i kötüler  onun sayesinde köylerinden olduklarını düşünür . Memed, yüzüğünü, Seyran’a vermesi için Müslüm’e  verir  daha sonra gidip Mahmut ağayı öldürür

 

Memed magmut Ağa yı öldürdükten sonra dağdan inip sakin bir hayat yasamak istemektedir ama silahını da bırakmak istememektedir Ferhat hocanın tanıdığı Abdül selam hocanın yanına gidecekti oraya nasıl gideceğini bilmediği için onu oraya Müslüm götürecekti birkaç gün akçasazda Müslüm’ü bekledi akçasaz da çok fazla yılan vardı hatta köylüler arada bir ejderhanın yasadığını düşünürlerdi Memed mamut Ağa yı Murtaza Ağa nın evinde gözü önünde vurunca Murtaza Ağa donup kaldı soka girip hareket edemedi ve Memed seni topal ali ye havale ediyorum dediğinde aklından iki şey geçti ya topal ona kin bağlamıştı onu öldürecekti ya da kendisini affettirecekti Murtaza Ağa gidip topal la konuşmaya başladığın da ve topalın insanlara onun hakkında söylediklerini öğrendiğinde topal ali nin onu öldürmek istediğine inandı Memed in yanına Müslüm geldikten sonra biraz dinlendiler sonra yatmak için çekildiler Memed aniden irkilip Müslüm’ü uyandırdı uzun süre dağ da kaldığı için kulağı çok iyidir insanların askerlerin köylülerin gelip onları çevirdiğini anladı ve Müslüm’e kaçmaları gerektiğini söyledi Müslüm inanmasa bile itiraz edemedi sonra oda insanların geldiğini duydu fakat kaldıkları yerde çok fazla yılan olduğu için kaçmaları zordu kaçarken Müslüm’e yılan vurdu için kaçmakta zorlandılar ilerideki köye gittiler köydeki kadın onu karşıladı onunda tüm köy gibi ince Memed i yakalamaya çalışanlardan biri olduğunu düşündü sonra Memed kendini tanıttı o gece orda kaldı

Murtaza Ağa da topalın onu öldürmek istediğini anlayınca o beni öldürmeden ben onu öldürmeliyim dedi bu işi taşkın bey le konuştu taşkın bey ona bu işi halledebileceğini söyledi ardından Memed işini ne yapması gerektiğini uzun uzun düşünüp konuşup tartıştılar ve insanların söylediklerine uydurduklarında inanarak o atın bulunması karşılığında Murtaza Ağa bulan kişiye 1500 lira vereceğini söyledi Müslüm Memed’i Abdüsselam hocanın köyüne götürdü Abdüsselam  hoca Memed i yigeni olarak tanıttı

Zeynullah efendi adında bir terzinin yanına giderek ona kıyafet ayakkabı aldı sacına basına sekline şemailine değişiklik kattı dağdakiyle arasında fark vardı terziden çıktıktan sonra onu kebapçıya götürdü kebapçı da biri onu tanıdı Memed i takip etmeye çalıştı onun kim olduğunu bilmiyordu ama takip ederken adam gözden kayboldu Murtaza Ağa da atın bulunması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı her köşe başına öğretmen Sami Turgut tarafından yapılan at resimlerini ve  bulana 1500 lira ödül olduğunu  gösteren kâğıtlar astırıyordu Murtaza Ağa kör haydar adında bir adam ince Memed in atıdır diye  bir at getirdi bir sürü efsane uydurup söyledi ali sefa beyin seyisi gelip o atın olmadığını söyleyince de haydar gitmek zorunda kaldı Memed dağdan inmek istediğini Ferhat hoca ya söyleyince Ferhat hoca Temir  kasım ve bir kaç kişi dağda kalıp onun adını yasatmayı düşünüyordu Ferhat hoca Sarı sultan oğlunu soymayı düşünüyordu sarı sultan oğlu nün dulkadir oglullarının soyundan geldigine inanılıyordu bazı köylüler

Ferhat hoca biz ince Memed in cetesindeniz diyerek sarı sultanoglunun evine geldi ince Memed olarak. Ferhat hoca  ince Memed olarak ta kasımı tanıttı ama kasım Yörük olduğu için konuşması da Yörüklerin konusmasına benzedigi için sarı sultanonun ince memd olduguna inanmadı ama onlara 1000 altın vererek gitmelerine izin verdi ardından da onları 100 adamıyla takip ettirdi adamlar Ferhat hocanın çetesiyle catıstı Ferhat hoca kurtuldu dursun dedenin evine geldiler orada bir gece kaldılar yine sarı sultan oglunun asagıda onları beklediklerini gorduler bir kac kişi gelip Ferhat hocanın çetesine katıldılar ve kayalıkların arkasından çatışmaya başladılar

Memed Abdüsselam hocanın köyüne geldiğinde onunla çok iyi anlastı artık burada yasayacaktı Abdüsselam hoca ona yasaması için bir ev alıp icini dayayıp dösedi jandarmalar ve koyluler eskiden ali sefa bey in şimdi

ince Memed in olan atı arıyorlardı atı bulamadıklarını bulsa bile yakalayamadıkları için at uzerindeki efsaneler cogalıyordu topal ali de murtazanın onu öldürmek istediğini bildigi için tekrar Murtaza ağanın kardesi oldu koyluler Murtaza ağanın atı bulan için 3000lira vereceğini ögrendiler karakola bir sürü at getiriyorlardı birde şahane bir şekilde Memed in atının dilinde allah ın mührü vardı söz konusu oraya atılmıstı en sonunda bir heyet atı secerek kasaba meydanında öldürdüler böylelikle hurafelerden ince Memed de atın birtek olduğunu düsündükten sonra Memed inde öldüğünü düsündüler atın cesedni orada bıraktılar ama sabah uyandıklarında atın orada olmadığını görünce saskına döndüler

Memed evi dösedikten bir kac gun sonra hürü ana ve seyran eve geldiler artık burada yasayacaklardı ilk gün olduğu için bir kaç kişiyi yemege cagırdılar hürü ana ve seyran  eve geldikten sonra ilk bir kac gün onları gezdirip sahil kenarına götürdü daha önce hayatlarında hic deniz görmedikleri için uzun sure orada kaldılar daha sonra eve döndüklerinde günleri sıradan geciyordu hünü ana genellikle Memed in aldıgı tablolarla konusuyordu seyran pazara cıkıyor yemek yapıyor Memed e kıyafet dikiyordu Memed se gunlerini terzi Zeynullah efendinin Abdüsselam hocanın dukkanına gelen insanların konusmaları dinliyordu dukkana gelen insanlar arasında ögretmen zeki nejat  ta vardı Memed onunla git gide yakınlasıyor ögretmende Memed e okuma yazmayı ögretmeye calısıyordu gunler birbirini takip ederken Memed tekrarlamadan kebapcıda gördüğü adamı gördü ama hala onun kim ldugunu cıkaramıyordu tekrar karsılastıklarında Memed atın üzerindey di ve silahını cıkarıp adamı vuracak ken adam ondan once davranıp Memed in atını vurdu ve kactı bu olayı zeki nejat gördü zekinejat  okumus kurtuluş  savası sırasında fransızlarla catısmıs bir çok insan tanımıs köylünün ezilmesini istemeyen koylunun sesi olan bir adamdı fakat zeki nejadın yasadığı koydede bir sorun vardı çeltik tarlaları insanlar cocuklar sıtmadan dolayı oluyordu bununsebebi ise şakir Ağa dı şakir Ağa bir gün buraya gelip konmuş kendisinin soyunun dul kadiroğullarının soyundan geldiğini tüm kasabayı kaymakama yüzbasıya önde gelen kişilere altınlar hediyeler vererk onları birsekilde inandırmıstı aslında işin gercek tarafı şakir Ağa bir gün bu kasabaya gelip Zeynullah efendiyi bulup onunla konuşup yasadığı konuma onun sayesinde gelmiştir daha sonra zenginlesip mal mülk sahibi olunca da Zeynullah efendiye tüm borcunu odedi ama kasabaha zengin yasamanın iki yolu vardı ya kacakcılık yapmak yada çeltikti Zeynullah efendi kacakcılık yaptıgına onun işine burnunu sokmayacagı için şakir Ağa ya çeltik tarlası ekmek kalıyordu ama çeltik tarlası yüzündende  bir sürü insan yaslılar ve çocuk ölüyordu ögretmen zeki neyat her ne kadar sikayet etsede  şakir Ağa oraya gelen askerleri kendi safına cekiyordu şakiraga  ayn ı olay bir kaç defa tekrarladıktan sonra bir gün zeki nejat öldürüldü bunu duyan Memed soka girdi cunku ögretmenle çok yakındı Müslüm kendisi şakir beyi öldürüp dağa çıkıp Ferhat hoca nın çetesine katılmak için Memed den izin istedi ama Memed cevap vermedi Murtaza Ağa  taskın Halil bey veli gün geçtikce daha çok Memed den korkuyorlardı Murtaza Ağa ben söylemiştim yılanın başı küçük ken ezilmeliydi diyerek yine kendini haklı çıkarıp övüyordu yine bir sorun ortaya çıkmıştı köylülerin erkeklerin kime sorarsanız sorun adı Memed di Memed ler çoğalıyordu ve Murtaza Ağa bundan çok korkuyordu

eve gelince topal ali yle bi konuyu konuşmaya başladı topal ali ye tekrardan iyi davranıyordu topal ali de hüsne hatun ve murtaz Ağa ya kuran a el bastırarak yemin ettirdikten sonra Memed din dağ dan indigini parası olduğunu bir çocuğu olacağını bir daha dağ a çıkmayacağını söyledi

söylemesiyle Murtaza ağa nın ona karşı tavrı anında degişti topal ali direk pişman oldu Murtaza Ağa  aslında yine onu  kovacaktı ama karısı hüsne hatunu dinledi kovmadı  ici içine sıgmıyordu bu haberi herkeze söylemek istiyordu fakat ettiği yeminden dolayı söyleyemedi

ögretmen zeki neyat öldügünden itibaren Memed eskisi gibi degildi ondaki bu degişimi hürü ana Seyhan Abdüsselam hoca ve kısa zamanda kaynaşıp yakınlastıgı köylüler farkına varmıştı  sabahın erken saatlerinde evden çıkıp gece geç saatlere kadar deniz kıyısında oturuyordu kebapcı da gördüğü onu tanıyan adamı da hala bulamamıştı hürü ana Memed in bu haraketlerine çok kızıyordu daha sonra seyran olayı anlatınca anlayışla karşıladı Memed in bu halde olmasına göz yumamayan Seyhan ve hürü ana Memed le konuştular eger dağ da mutluysan dağa gidebilecegini soylediler bunları soyledikten sonra Memed in aklı basına geldi öncelikle aylardır tek kalan ögretmenin esini ve cocuklarını alıp kendi evine yerleştirdi daha sonra da silahını kuşanıp Zeynullah efendinin dukkanında bulunan sakir Ağa yı öldürdü daha sonra Ferhat hoca yı hemite dagında bekleyecegini soyleyen bir ulak gönderdi                                                                                                                     o dağda bulunan bir köye gittiler köylüler sanki ince Memed in gelecegini biliyormuscasına onu köyün girisinde karsıladılar

köye Memed den önce Memed in atı gelmişti köyde 3 gün kaldılar sonra anacık sultan onu çagırdı anacık sultanın köyüne geldiğinde birşeyler olacağını anlamıstı bu köy daha önce kim olursa olsun onu ayakta karşılamamıştı  ama Memed’i ayakta karşıladılar anacık sultan da onu ayakta karşılayınca Memed olaganüstü bir şey olduğunu düşündü anacık sultan elini gösterdi hep birlikte oturdular anacık sultan sedirden bir gömlek çıkardı bu gömlek dünyada sayısı çok az olan tılsımlı bir gömlekten biriydi gömlegin üstünde 99999 ayet dua tılsım vardı

anacık sultan gömlegi Memed e giydirdi bu gömlegin selahattin eyyubi nin olduğunu selahattin eyyubinin ruyasına girdigini bu gömlegi ona vermesi gerektiğini söyledi

 

topucu zülfü beyin kafası kızmıstı sinirliydi çünkü baslarında ince Memed diye bir bela vardı ayrıca arif Saim bey ona tavır almıştı bu yüzden zülfü taşkın bey mualim rüstem bey molla duran efendi ve Murtaza Ağa bir arada toplanıp plan yapmışlardı bunun için uzun Cabbar’ı çagırmışlardı (Cabbar Memed in arkadaşı 1nci kitapta)   planları şuydu Cabbar ı arif Saim beyin evini ince Memed adına soyması için yolluyacaktı Cabbar teklifi kabul etmek zorunda kaldı          bir kac gün sonra da kasaba da amber bey olayı patlak verdi amber bey bu kasabanınen çok sevdigi hilafsız saygın bir kişiydi sumbaslı aşiretinin beyininin torunuydu babası beylik mührünü ona vermesine rağmen ben fakirlerden vergi alamam diyerek babasını geri çevirmişti babasıda beyligi kücük kardesine vermisti  savas baslayıp kasaba halkı birbirine düşünce ermeniler yakından tanıyıp güvendikleri amber bey e tüm paralarını  altınlarını değerli eşyalarını bırakıp gitmişlerdi o gece de ince Memed in çetesi gelip amber Ağa yı soydu daha dogrusu zorla elinden aldı süsü verirdi amber bey tüm emanetleri ona isteyerek vermişti zorla alındıgı süsü vererek evin camlarını kırmıstı

ince Memed gittikten sonra hürü ana da ben o evde kalamam diyerek eski köyündeki evine döndü amber bey olayının hemen ardın dan arif Saim bey in evinin sahte ince Memed tarafından soyuldugunu tüm kasaba da yayıldı ama arif Saim bey onun gercek ince Memed olmadığını arkadası olan topucu zülfü nün planı olduğunu biliyordu fakat arif Saim bey ince Memed belasından da sıkılmıstı ince Memed i yakalamak için eski eskiyalardan jandarmalardan olusan bir birlik bulması gerekiyordu ve aklına ilk gelen isim bayramoğluydu…     Bayramoğlu nün babası kurtulus savası sırasında savasmış ve ölmüştü daha sonra Bayramoğlu  evlerine giren annesi ve kardeslerini zorla götürmeye çalışan adamları öldürmüştü ondan sonra da dağa çıkıp zenginden alıp fakire verdigi için köylüler onu çok sevmişti ince Memed kadar ünü vardı kasabanın ileri gelenleri ve agaları yalnızca onun ince Memed i öldüre bilecegini düsünüyorlar dı arif Saim bey ne söylerse söylesin Bayramoğlu ince yi öldürmek istemiyordu ama arif Saim bey ince Memed i öldürmesi için Mustafa kemal pasanın ona rica ettigini söyleyince Bayramoğlu pasanın onu unutmadıgını düşünerek isteği kabul etti

ince Memed i öldürmek için tüm hazırlıklar taskın Halil beyin evinde yapılıyordu ve hazırlıkları paralarını ince Memed den kurtulmak isteyen ağalar karsılıyordu bayramoğlu diğer eşkıyalar sarısultanoglu adamları jandarmalar her yerde ince Memed i arıyorlardı Bayramoğlu her gittigi yerde tanıdıkları tarafından kötü karşılanıyordu köylülerdeen hiç biri Memed in ölmesini istemiyordu daha sonra Bayramoğlu Memed in pesindekileri yanıltmaya ters yönlere gitmelerini saglar buna köylüler çok sevinir ama jandarma komutanları her birisi şu zaman a kadar 2 3 defa Memed’le karşı karşıya gelmişti Bayramoğlu da alay konusu oldu  buna dayanamayan Bayramoğlu da Memed le çatışıp onu öldürmeye karar verir jandarmalar ve Bayramoğlu ince Memed çetesini bir köyde sıkıstırır köyden çıkış olmadığını anlayan Memed üzerindeki kıyafetleri köylü kıyafetleriyle degiştirerek kurtulur

daha sonra Memed ve çetesi ali dagın da kuşatılır Bayramoğlu Memed in yanına gider onunla konusur daha sonra Memed in ve çetesinin kaçması için onlara yol gösterir ve kaçmalarına izin verir Bayramoğlu da Memed ‘in yerine magarada kalıp jandarmayla çatışır ve vurularak ölür öldügüne en çok arif Saim bey sevinir çünkü zamanında canı için ona yalvarmıstı

daha sonra arif Saim bey yüzbaşı Faruk a emir vererek anacık sultanı yakalamasını ister yüzbaşı anacık sultanı yakalamak için onun köyüne gider anacık sultan sanki herseyden haberi varmış gibi yüzbaşı farugu beklemekteydi yüzbaşı anacık sultanıla birlikte dağ dan inerken Memed gelip anacık sultanı alır köye getirir ama anacık sultan Memed den kendisini yüzbaşıya teslim etmesini ister yüzbaşı anacık sultanı kasabaya getirir arif Saim bey anacık sultan a hakaret eder o karşılık vermez karşılık vermedikce arif Saim bey kudurur arif Saim bey kertis ali ye anacık sultan ı konuşturmaması halinde rütbesisin elinden alacağını söyler anacık sultan ne yapsın yemez içmez konuşmaz bir sabah karda anacık sultan yüzbaşı Faruk ve kertiş ali nin cesetleri bulunur anacık sultan dövülerek öldürülmüştü  Faruk ve ali yide anacık sultanın köyünden yolda onunla birlikte gelen bünyamin öldürmüştür  arif Saim bey bu cinayetleri incenin üzerine atmak için hikayeler uyduruyordu ama  kimse inanmamıştır  bünyamin de anacık sultanınn ölüsü nü ocağa götürürken olan biteni yoldan gecen herkese anlatır ancak anacık sultan ı tanıyan tüm insanlar onun mezarına gelir ve  agıt yakarlar

binbaşı nafiz bey kasabaya gelir arif Saim bey ince Memed’i öldürebilmesi için onu tüm yetkilerle donatmıştır arif sam bey memedden kurtulmak istemektedir memede yardım eden insanlar da köylüler oldugui için köyleri boşaltır

bir gün dağda Memed ve binbaşı nafiz bey  karşılaşırlar Memed nafiz beyi yaralar  hürü ananın yanına gider Müslüm’ü görür Müslüm ona seyranın dogurdugunu ve bir oğullarının olduğunu ismini İbrahim koyduklarını söyler Memed hürü anayla konustuklan sonra yolda topal aliyle karşılaşr topal ali Murtaza ağanın yanına gidip onu öldürür  Memed arif Saim beyin evine gider ve onu öldürür daha sonra bir daha ince memedden haber alınamaz imi timi belirsiz olur

 

 

 

 

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir