Güzel ve Özlü Sözler

Şubat 1, 2017

” Hiç bir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma, geri dönmek zorunda kalırsın.” – Don Herold

 

” Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır.”  – Toegueville

 

” Sizi övenlerden çok, öğüt verenlere bağlanın” – Boiteau

 

” Ölümün kapısını herkes yalnız çalar.” – S. Logerlöt

 

” Yiğitlik intikam almakla değil, tahammül göstermektir.” – W. Shakespeare

 

” Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.” – Digsraeli

 

” En büyük düşmanın kendinden başkası değildir.” – Longellow

 

” Elinle ettiğin hayrı, dilinle eyleme zayi.” – Hüseyin Çelebi

 

” İlim gayreti sevinç, mal gayreti hüsrandır.” – Hz. Ömer

 

” Tövbe, günah sabunudur.” – Cenap Şahabettin

 

” Herkese karşı kibar ol, fakat pek az kişiyle samimi ol.” – George Washington

 

” Kibir, alçakların ahlakındandır.” – İmam-ı Şafi

 

” Öfkenin ateşi önce sahibini yakar.” – Sadi

 

” Kişi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe benzer.” – Sadi

 

” Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler.” – Sadi

 

” İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.” – Newton

 

” Hiçbir şeye gülmeyenden, birde her şeye gülenden sakın.” – Anonim

 

” Hepimizin bir annesi vardır, o da toprak.” – Victor Hugo

 

” Gençliğini gülmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.” – Ali Fuat Başgil

 

” Hak bildiğim bir yola yalnız gideceksin.” – Tevfik Fikret

 

” İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” – Hz. Ömer

 

” Buldum bilemedim; bildim bulamadım. Parada vefa olsa elden ele dolaşır mıydı.” – Ata Sözü – Paranın Namusu

 

” Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.” – M.K Atatürk

 

” Tatbik eden, icra eden, karar vermeden daima daha kuvvetlidir.” – M.K. Atatürk

 

” İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.” – Barış Mano

 

” Kısa vadeli düşündüğümüz zaman menfaatler, uzun vadeli düşündüğünüzde ise dürüstlük ön plana çıkar.” – Turgay Ciner

 

” Bilmiyorlar ama, yapabiliyorlar işte! ” – Beyoğlu Sabah Kitapçısı

 

” Çalış, oyna, dilini tut.” – Albert Einstein

 

” Başarının % 1 ini ilham % 99 u terdir.” – Edison

 

” İmaj hiçbir şey, susuzluk her şey!” – Sprite

 

” Her kim kazanamazsa ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.” – M. Akif Ersoy

 

” Şunu da söyleyeyim ki; çok zekisin! malum. Fakat zekanı unut daima çalışkan ol!” – Atatürk’ün zeki bir insana söylediği söz

 

” Gerçeğin taa gözünün içine bakmak gerekir.” – M.K. Atatürk

 

” Bir işi bir Türk bir saatte yaparsa, aynı işi iki Türk, iki saatte yapar; aynı işi üç Türk ise hiç yapmaz.” – Almanlar

 

” Her insan da insanlığın bütün halleri vardır.” -Montaigne

 

” Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok gürültü ederler.” – Oscar Wilde

 

” İnsanın bıraktığı her tesir bir düşman yaratır.” – Oscar Wilde

 

” İnsanlara olduğun gibi görün, yoksa borçlu kalırsın!” – Bruner

 

” Dostu severim, düşmanı da… Dost gücümü düşman ödevimi gösterir…” – Schiller

 

” Hayat olan yerde ümit de vardır…” -John Gay

 

” Faydasız hayat bir erken ölümdür…” – Goethe

 

” Verdiği öğütleri kendisi de tutan yarı azizdir…” – W. Shakespeare

 

” Beklenmedik şeyi beklemedikçe olgun sayılmazsın.” – XXX

 

” Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin; hiç kimseye yanlış düşündüğünü söylemeyin.” – Dale Carnegie

” Başarılarınız yaptığınız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır.” – T. Jeffer Son

 

” Tanrı beni benden korusun.” – İspanyol Ata Sözü

 

” Gülümsemesini bilmeyen insan dükkan açmasın.” – Çin Ata Sözü

 

” Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin.” – Çin Ata Sözü

 

” Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın.” – Çin Ata Sözü

 

” Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının.” – Çin Ata Sözü

 

” Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu izleyin.” – Çin Ata Sözü

 

” Gençlikte dünyayı, yaşlılıkta gençliği düzeltmeye ulaşırız.” – XXX

 

” Rütbelerin en alası ilim rütbesidir.” – Hz. Ali

 

” Kişi bilmediğine düşman olur.” – Yahya Bin Halit

 

” Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.” – Bron

 

” Gülü seven dikenine katlanır.” – Türk Atasözü

 

” Ya Rabbi! Bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver yetişir!” – Konfüçyüs

 

” Sanat, doğayla insanın toplamıdır.” – Francis Bacon

 

” İlim cesaret verir, cehalet küstahlık!” – Terre

 

” İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız meydana gelir, alışkanlıklarımızdan

karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerinde de kaderimizi bina ederiz.” – Henry Hancock

 

” Eğer karşınızdaki, öğüt vermeye bayılıyorsa bilin ki, en çok O’nun öğüde ihtiyacı vardır” – Lord Halıfax

 

” Ademin en büyük onur kaynağı, birçok büyük sözün ilk önce kendi ağızından çıkmasıydı herhalde.” – Mark Twain

 

” Bir insanın üniversite mezunu olmasını yardım edebilirsin, fakat onu düşünmeye zorlayamazsın.” – Finely P.Bunne

 

” Bir şeyi öğrenmek için, her şeyden önce onu sevmek gerekir.” – Goethe

 

” Yeryüzünde pek çok harikalar vardırama bunların en büyüğü yine de insandır.” – Sophokles

 

” İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiç bir şeye ulaşamaz.” – A.Einstein

 

” Umut, uyanık insanın rüyasıdır.” – Aristotle

 

” Bilmediğini bilenin, arkasından gidin. Bilmediğini bilmeyeni, uyandırın. Bilemediğini bilene, öğretin. Bilmediğini

bilmeyenden, kaçın.” – Konfüçyüs

 

” Düşünmeden okumak köreltir; okumadan düşünmek yanıltır.” – Clairvany

 

” Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe ise bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.” – Bertnand Russel

 

” Ne olacağımızı görebilmek için ne olduğumuzu bilmemiz gerekir.” – N.Machıavellı

 

” Ümit iyi bir kahvaltı; fakat kötü bir akşam yemeğidir.” – Francis Bacon

 

” Az bilmek için çok okumak gerekir. ” – C. Montesquıeu

 

” Matematik Tanrının, dünyayı yaratmak için kullandığı alfabedir. ” – Galileo Galileo

 

” Matematikle ifade ede biliyorsanız, bilginiz doyurucudur. ” – W.T.B. Kelvin

 

” Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen,  fakat  hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.”-Oscar Wilde

 

” Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uyanmaktır. ” – J.M. Power

 

” Kardeşlerimi tanrı yarattı; fakat dostlarımı ben buldum. ” – Geothe

 

” Ateşe ateşle karşılık verenlerin ellerinde kalan, genellikle küldür. ” – A. V. Bruen

 

” İhtiyaç buluşun anası, hoşnutsuzluk da ilerlemenin babasıdır. ” – D. Rockefeller

 

” Suyun taşı delmesi gücünden değil, sürekli akmasındandır. ” – Anonim

 

” Herkesle arkadaşlık yapın, ama sadece erdemlilerle dost olun. ” – Konfüçyus

 

” Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir. ” – Seneca

 

” Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır. ” – A. Franca

 

” Silahlanma dünyanın en pahalı hurdalığıdır. ” – L. Paulıng

 

” Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız. ” Anibal

 

” Bir milletin Türkülerini ben yazsam da, kanunlarını kim yazarsa yazsın. ” – XXX

 

” Bütçe, kuşkuların matematiksel teyididir. ” – A. A. Latimer

 

” Kendini başkalarından daha az akıllı kabul et, ama öyle olma. ” – Jean Cocteau

 

” Eğitimsiz zeka, madendeki gümüş gibidir. ” – Mark Twain

 

” İnsan için en değerli olan şey yine insandır. ” – Spınoza

 

” Zamanınızı çalan kişi borcunu tanımaz; üstelik de bu borcu hiç bir zaman ödeyemez. ” – XXX

 

” Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir. ” – Konfüçyus

 

” Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler. ” – Benjamin Franklin

 

” Dinlemek, gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir.” – Dale Carnegie

 

” Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir.” – J.J. Rousseau

 

” Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.” – M.K. Atatürk

 

” Kitaplardan önce kendimizi okuyalım.” – H.z. Mevlana

 

” Bilgiyle uyumak uyanıklıktır.” – Hz. Mevlana

 

” Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.” – Hz. Mevlana

 

” Güneşin varlığına delil yine güneştir. Delil ararsan güneşten yüz çevirme.” – Hz. Mevlana

 

” Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır.” – Hz. Ali

 

” Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” – Hz. Ali

 

” Bilgi sermayemdir. İlim silahımdır. Sabır elbisem. Kanaat ganimetimdir.” – XXX

 

” Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.” – Einstein

 

” Akıllı bir adam her şeyin farkına varır. Budala bir adam ise her hususta fikrini söyler.” – XXX

 

” Canı, can vererek satın almamışsın ki, değerini ilesin.” – Nizami

 

” Konuşmasını çok erken öğrendim, susmasını öğrenebilmek için yaşlanmam gerekti.” – XXX

 

” İki günü ir irine eşir olan zarardadır.” – Hz. Muhammed

 

” Akıllı adam yarışmaz. Böylece kimsede onunla yarışamaz.” – Lao Tose

 

” Görmeden görebilirim, ama düşünmeden düşünemem.” – Paul Valery

 

” Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkumdurlar.” – Santanaya

 

” Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak sanattır.” – XXX

 

” Kötü bir adama iyilik etmek, iyi bir adama kötülük etmek kadar tehlikelidir.” – Platus

 

” Kendi noksanın bilmek kadar irfan olmaz.” – Türk ata sözü

 

” Sevmek” fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir.” – V. Sultiner

 

” Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsan niye bu günden başlamıyorsun.” – Epiktetos

 

” Geçmişi değiştiremezsiniz. Fakat gelecek henüz avucunuzun içindedir.” – Alfred Tennyson

 

” Arkanı güneşe çevirme, yoksa gölgen önüne düşer.” – Anonim

” Sakladığın sır senin eserindir, açığa vurursan, esiri olursun.” – Anonim

 

 

” Eğrinin gölgesi de eğridir.” – Hz. Ali

 

” Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” – Hz. Mevlana

 

” Herkes, insanlığı değiştirmeye çalışıyor, kimse, kendini değiştirmeyi aklından geçirmiyor.” – Tolstoy

 

” Geleceği hiç düşünmem, ansızın geliverir.” – A. Einstein

 

” Bir tapınağının olması, kendine tapınmaktan daha iyidir.” – İmam Gazali

 

” Birbirinizi satın ( anlatın ), davayı anlatın.” – H. Bayram Veli

 

” Canımız gündüz, bedenimiz gece gibidir. Biz gece ile gündüz arasındaki sehere benzeriz.” – Hz. Muhammed

 

” Yer yüzünde ilim adamları gök yüzünde ki yıldızlar gibidir.” – Hz. Muhammed

 

” Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, her yol sizi oraya götürür.”

Kissinger

 

” Paranın Kral olduğu yerde, Ahlak Kraliçe olamaz.”

Fransız Ata Sözü

 

” Maddeyi, her şeyi değiştirebilirsiniz; ancak insanın düşünce kalıbını değiştirmek zordur.”

  1. Einstein

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir