11 Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı
Ders Notları , Yazılı Soruları / Mart 10, 2017

…………………………………………………… LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Adı Soyadı: No: Sınıf: S.1. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10) S.2. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10) S.3. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(10) S.4. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı ya da akımı yazınız.(10) “Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ……………………… “Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ……………………………….. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” …………………………………… S.5 Servet-i Fünun sanatçılarının çağdaşı olmakla birlikte bu topluluğa katılmayarak kendi çizgilerinde eserler oluşturan bağımsız sanatçılardan 2 tanesinin adını yazınız.(10p) S.6. Fecr-i Âti topluluğunun edebiyatımızda etkili olamayıp kısa bir sürede dağılmasına 3 sebep yazınız.(10p) S.7 Boş bırakılan yerlere doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.( 10p) • Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırmada çok başarılıdır.( ) • Ahmet Haşim bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.( ) • Şiir Cenap Şahabettin için kelimelerle yapılmış bir resimdir.( ) • Servet-i Fünuncular tiyatro tekniğini geliştirmişlerdir.( ) • Tevfik Fikret “Sis” adlı şiirinde İstanbul’un güzelliklerini dile getirmiştir.( ) S.8 Ahmet Haşim ve Cenap…

Milli Edebiyat Döneminde Hikâye

         Tanzimat’ta başlayan Servetifünun’da olgunlaşan hikaye Milli Edebiyatta dilde sadeleşme hareketleriyle bir hayli gelişmiştir. Milli ve yerli olanı halkın anlayabileceği bir dille anlatma amacı öykü türünün yazarlar tarafından daha da çok kullanmasını sağlamıştır. * Bu dönemin en önemli hikâyecisi Ömer Seyfettin’dir. * Milli Edebiyat döneminde olay hikayesi de denilen Maupassant tarzı hikâyeler vardır. * Milli duygular ve sosyal konular yalın bir dille anlatılır. *Hikâyeler savaşlar, sürgün ya da görev dolayısıyla Anadolu’ya giden halkla yakın temas kuran yazarlar tarafından oluşturulmuştur. * Bu dönemdeki hikayeler hem konu çeşitliliği hem de şahıs kadrosunun zenginliğiyle ön plana çıkar *Bu dönemde hikaye türünde eser veren sanatçılar; Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halde Edip, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Ahmet Hikmet…… Olay ve Konu Milli edebiyat öykü yazarları her şeyden önce İstanbul’un dışına çıkarak yani Anadolu’ya giderek Anadolu insanı konu edinmişlerdir. Bununla öykülerinde Anadolu’da gözlemledikleri ve edindikleri deneyimlerini öykülerinde paylaşmışlardır. Bunun en iyi örneği Refik Halit’in Memleket Hikayeleri isimli eseridir.     Zaman Genellikle yazarlar kendi yaşadıkları zamanı hikayelerinde kullanmışlardır. Özellikle o dönemde olaylar geçen Balkan savaşı, Birinci Dünya Savaşı veya Kurtuluş Savaşı zamanlarında geçmektedir. Bazen de milli şuur ve örnel alınmak için özellikle Osmanlı döneminin güçlü olduğu zamanlardan hikayeler yazılırdı. Tema ve Zihniyet Milli…

11 Türk Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı
Yazılı Soruları / Ocak 2, 2017

ADI:                             SOYADI:                                NO:                                                                        1) Biçim-içerik-anlayış-şair ve neden-sonuç bağlamında Tanzimat 1. dönem ile 2. dönem şiirini karşılaştırınız. 15p   2.Romantizm, Klasizm’in hangi özelliklerine tepki olarak ortaya çıkmıştır, açıklayınız (15 p)   3. Ziya Paşa’ya neden zıtlıkların ya da çelişkilerin adamı denmiştir açıklayınız. (10 p)   4..Namık Kemal’e neden ‘Vatan Şairi’ denilmektedir, örnekler vererek kısaca açıklayınız.15   5.Şinasi’nin edebiyatımızdaki yerini yaptığı yenilikleri belirterek açıklayınız. 15   6.Felatun Bey’le Rakım Efendi romanındaki Canan karakterini kısaca anlatınız. (15p)   7.Vatan Yahut Silistre adlı oyundan Zekiye’nin babası Sıtkı Bey’in başından geçenleri kısaca özetleyiniz. (15p)