11 Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı
Ders Notları , Yazılı Soruları / Mart 10, 2017

…………………………………………………… LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Adı Soyadı: No: Sınıf: S.1. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10) S.2. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10) S.3. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(10) S.4. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı ya da akımı yazınız.(10) “Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ……………………… “Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ……………………………….. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” …………………………………… S.5 Servet-i Fünun sanatçılarının çağdaşı olmakla birlikte bu topluluğa katılmayarak kendi çizgilerinde eserler oluşturan bağımsız sanatçılardan 2 tanesinin adını yazınız.(10p) S.6. Fecr-i Âti topluluğunun edebiyatımızda etkili olamayıp kısa bir sürede dağılmasına 3 sebep yazınız.(10p) S.7 Boş bırakılan yerlere doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.( 10p) • Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırmada çok başarılıdır.( ) • Ahmet Haşim bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.( ) • Şiir Cenap Şahabettin için kelimelerle yapılmış bir resimdir.( ) • Servet-i Fünuncular tiyatro tekniğini geliştirmişlerdir.( ) • Tevfik Fikret “Sis” adlı şiirinde İstanbul’un güzelliklerini dile getirmiştir.( ) S.8 Ahmet Haşim ve Cenap…