9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
9 Türk Dili ve Edebiyatı / Şubat 10, 2017

OKUMA (3X6=18 saat) YAZMA (1X6=6 saat) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X6=6 saat) 1. Kültür ve dil ilişkisi 1. Yazma süreci ve aşamaları 1. İletişimin tanımı ve öğeleri 2. Türkçenin tarihî gelişimi 2. Paragraf ve düşünceyi geliştirme yolları 2. Dilin işlevleri 3. Bilim ile sanatın karşılaştırılması 3. Yazım kuralları İletişim 4. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri     5. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi     6. Metni edebî yapan özellikler     7. Edebî türler     8. Türk edebiyatının dönemleri     DİL BİLGİSİ     1. Türkçenin ses özellikleri     2. Ünlü uyumları     3. Ses olayları   2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati) OKUMA (3X5=15) YAZMA (1X5=5) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X5=5) 1. Hikâyenin temel öge ve kavramları 1. Hikâye yazma 1. Söyleyiş özelliklerine uygun konuşma (Diksiyon) 2. Olay hikâyesi ve özellikleri 2. Noktalama işaretleri ve kullanımları 2. Vurgu ve tonlama çalışmaları 3. Durum hikâyesi ve özellikleri 4. Hikâyede anlatım biçimleri ve teknikleri DİL BİLGİSİ: Şekil Bilgisi 1. Kök, ek bilgisi 2. Yapısına göre kelime türleri (basit, türemiş, birleşik kelimeler) 3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati) OKUMA (3X5=15) YAZMA (1X5=5) SÖZLÜ İLETİŞİM (1X5=5) 1. Şiir türü ve şiirin genel kavramları 1. Şiir Yazma 1. Şiir Dinletisi Hazırlama. Şiir hakkında genel bilgi (Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar) (Öğrencilerin beğendikleri şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları sağlanır.) Şiirde Ölçü (hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü) Şiirde Kafiye ve redif Şiirde Ahenk Unsurları Nazım biçimi,…