Hecenin Beş Şairi

Beş Hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış Kurtuluş Savaşı yıllarında tanınmaya başlamışlardır. Anadolu’nun sıradan insanlarını şiire sokmuşlardır. Vatanın güzellikleri, vatan sevgisi, kahramanlık, cesaret, en çok işledikleri konulardır. Şiire aruzla başlamışlar ama Milli edebiyat akımından ve Türkçülük düşüncesinden etkilen erek şiirlerini hece ölçüsünde yazmaya başlamışlardır. Heceyle yazdığı şiirlerinde gayet başarılı örnekler vermişlerdir. ŞİİR ANLAYIŞLARI VE ÖZELLİKLERİ Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmaya başlamışlardır. Sade halk diliyle şiir yazmışlardır. Süsten ve yapmacıklıktan kaçınmışlardır. Şiire aruz ölçüsünü kullanarak başlamışlar. Heceyi kullanarak serbest müstezat yazmayı denemişlerdir. Heceyle yazmalarına rağmen dörtlük esasına bağlı kalmadılar, yeni yeni biçim arayışlarını denediler. Şiirlerini düz yazının söz dizilimi gibi yaparak nesir cümlesini şiire aktardılar. Sanatçılar Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973) Şiire aruzla başladı. Daha sonra da hece vezniyle şiirler yazmaya başladı. Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam eder. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini güçlü bir sesle anlatır. Şiirlerindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarını etkili şekilde kullanır. Eserleri: Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönüle,…

Milli Edebiyat döneminde Şiir

Tanzimat dönemi sanatçılarının ortaya attığı halkın diliyle, halk yazma anlayışının en iyi şekilde uygulama(ya başlayan Mehmet Emin Yurdakul’dur.  1897 yılında yazdığı ‘’Ben Bir Türk’üm; dinim cinsim uludur’’ dizesiyle başlayan Cenge Giderken isimli şiiri edebiyatımızda yeni bir çığır açmıştır. İçinde bulunduğu dönemde sade ve hece vezniyle yazdığı şiirleri Mehmet Emin sade bir dille ve heceyle şiir yazan yeni Türk edebiyatının ilk şairidir. Şiirlerinde milli duyguları ve sosyal konuları işlemiştir. Mehmet Emin Yurdakul’un başlattığı bu şiir anlayışı uzun yıllar boyunca yalnız devam etmiştir. Ancak 1917 yılından itibaren Beş Hececiler’in ortaya çıkışına kadar devam etmiştir. Beş Hececiler şiir de hece veznine birden geçmemişler aruzu da kullanmaya devam etmişlerdir.  Bununla birlikte Edebiyatımızın büyük  şairlerinden Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim aruzla ve sanat değeri yüksek şiirler yazmaya devam etmişlerdir. Mehmet Emin’in dışındaki heceyle yazan şairler, Ziya Gökalp’in etkisiyle heceye yönelmişler fakat aruzla da yazmaya devam etmişlerdir. Heceyle yazdıkları eserlerde anlam derinliği ve sanat estetiği oluşturamamışlardır. Mehmet Akif ve Faruk Nafiz  aruzla yazmalarına rağmen şiirlerinde  yerli hayatı yansıtmış şairlerdir. Aruzun Son üç büyük temsilcisi olan Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Mehmet Akif gerçek sanat değeri taşıyan şiirleri meydana getirmişlerdir. Mehmet Akif  özellikle manzumelerinde halkın sorunlarına yönelmiş. Fakat Ahmet Haşim ve Yahya Kemal toplumsal konulara…