Dil-Kültür İlişkisi
9 Türk Dili ve Edebiyatı / Şubat 10, 2017

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli unsurdur. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde yardımcı olan, toplumsal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her aşamasında ihtiyaç duyacağımız bir araçtır. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onsuz yapamıyoruz. Kültür ise bir ulusun tarihinden gelen ve kuşaktan kuşağa geçen her türlü maddi ve manevi unsurlardır. Kültür, bir toplumun duyuş, düşünüş ve yaşayış biçiminin oluşturduğu bir birikimdir. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran ayırıcı bir özelliğidir. Millî özgünlüğü en belirli olan kültür özelliğidir. Dil bazı insanların veya zümrelerin değil, bütün milletin ortak hazinesidir. Kişilerin üstünde, bir milletle alakalıdır.. Bütün bir milletin duygu ve düşünce hazinesidir. Bir milleti ayakta tutan, bireyleri birbirine yaklaştıran, sosyal hayatı düzenleyen ve sürekliliğini sağlayan, millî bilincini zenginleştiren bir unsur olarak dilin kültür yaşamındaki yeri çok fazladır. Dil öncelikle kültürel unsurların ortaya çıkması için ortam hazırlar. Kültür ve sanat etkinliklerinin çoğu dille gerçekleştirilen etkinliklerdendir. Bu bakımdan dil, kültürel faaliyetlerin oluşmasına katkı sağlar. Dolayısıyla kültür, dil tarlasında yetişen, olgunlaşan ve meyve veren bir ağaç gibidir.. Dil, kültür öğelerinin devamlılığını ve muhafazasını sağlar. Kültür öğeleri dille kayıt altına alınır.. Dil yoluyla çoğalır ve duyulur. Dil, kültürü aktarır, bir kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin değer ölçüleri, tarihi, edebiyatı, folkloru, bilimsel birikimi, müziği,…