EDEBİYAT
Ders Notları , Sözlük / Ocak 6, 2017

Edebiyat Nedir? Yazın da denilen edebiyat; sözün etkili ve güzel bir biçimde kullanılarak, yazılı veya sözlü olarak insanların estetik bir tat almasını sağlayan belirli bir düzeye ulaşmış ürünlerin, eserlerin tamamına verilen isimdir. Edebiyat kelimesi dilimize Arapçadan gelmiş bir sözcüktür. Türkçe karşılık olarak Betik, Yazın ya da Yazma sözcükleri ileri sürülmüştür. Kelime anlamı olarak edebe yani ahlaka ve terbiyeye uygun güzel söz söylemek olarak değerlendirilir Edebiyatın ahlaki değerleri öğretmesi ve öğütlemesi, edebi metinlerin insanda güzellik duygusu uyandırması işlevini bütün semavi dinlerin temsilcilerinin 18. Yüzyılın başına kadar savunduğu bir tezdir. 18. yüz yıldan itibaren edebiyatın ahlak ile ilgisini reddedip sanat ürünü olmakla ilgili özelliğini dine vicdana ve ahlaka bağlamayı reddeden görüşler yaygınlık kazanmıştır. Bu iki anlayıştan sonra da milli kültürün ve dilin sınırları ölçüsünde sınırlandıra bir görüş daha ortaya çıkmıştır. Edebiyatın toplum hayatına katkısı ister ahlaki ister estetik isterse iktisadi kimlikli olsun asıl önemli olan; İnsanın bireysel kimlik veya benliğine, insan ilişkilerine, toplumun değerlerine olumlu katkıları bulunan bir güzel sanat dalı olan edebiyat, dilin kültürün yaşayıp gelişmesine nesilden nesile yozlaşmadan aktarılmasında çok büyük bir destek sağlamasıdır.   SÖZLÜKTEKİ ANLAMLARIYLA EDEBİYAT; Sözün başkalarında heyecan uyandıracak şekilde, sanat sayılacak bütünlükler oluşturmasıdır. Herhangi bir bilim dalıyla ilgili makale veya eserlerin toplamı (Literatür) Dile ait kurallar…