Zamirler
Sözcük Türleri , Türkçe , YGS / Şubat 24, 2017

Zamirler, isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Zamirler isim çekim eklerini alır. Zamirler isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olabilir. Zamirler sözcük olarak; kişi, işaret, belgisiz, soru ve dönüşlülük zamiri olarak 5 gruba ayrılır. Ek halinde de 2 çeşir zamir vardır: İlgi zamiri –ki ve iyelik ekleri.   1-Kişi Zamirleri Sadece insanlar için kullanılır. Örnek: Ben seni tanımadan önce onun sıkıntılarını hiç bilmezdim.            Biz sizi onlar sayesinde tanıdık. *** Kişi zamirleri birbirinin yerine kullanılabilir. Kimi zaman incelikli, saygılı konuşma kimi zaman çekingenlik veya alçakgönüllülük amacıyla ben yerine biz, sen yerine siz kullanılır. Örnek: Siz eskiden burada çalıştınız mı?             Acımasız biriymişim gibi bakma bana, biz de halden anlarız. 2- İşaret Zamirleri İsimlerin yerini gösterme yoluyla tutan sözcüklerdir. Bu- Bunlar, Şu- Şunlar, O- Onlar      Bunu senden beklemezdim.      Şunları kim taşıdı.      Onu yeniden okumamızı istedi. *** Kişi zamiri O ile İşaret zamiri O’yu karıştırmamak için cümledeki anlama dikkat etmeliyiz. Eğer kastedilen insansa kişi zamiridir.       O, her insana değer verir.       O, yerinden sökülmez. Böyle, Şöyle Öyle sözcükleri iyelik eki alarak işaret zamiri olur.          Böylesini hiç görmemiştim.        Şöylesi kolay bulunmaz.        Öyleleri bizi hiç anlamaz. *** İşaret zamirleri Bir ismin önüne gelerek sıfat olabilir.         Bu insanlara bir…