Hecenin Beş Şairi

Beş Hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış Kurtuluş Savaşı yıllarında tanınmaya başlamışlardır. Anadolu’nun sıradan insanlarını şiire sokmuşlardır. Vatanın güzellikleri, vatan sevgisi, kahramanlık, cesaret, en çok işledikleri konulardır. Şiire aruzla başlamışlar ama Milli edebiyat akımından ve Türkçülük düşüncesinden etkilen erek şiirlerini hece ölçüsünde yazmaya başlamışlardır. Heceyle yazdığı şiirlerinde gayet başarılı örnekler vermişlerdir. ŞİİR ANLAYIŞLARI VE ÖZELLİKLERİ Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmaya başlamışlardır. Sade halk diliyle şiir yazmışlardır. Süsten ve yapmacıklıktan kaçınmışlardır. Şiire aruz ölçüsünü kullanarak başlamışlar. Heceyi kullanarak serbest müstezat yazmayı denemişlerdir. Heceyle yazmalarına rağmen dörtlük esasına bağlı kalmadılar, yeni yeni biçim arayışlarını denediler. Şiirlerini düz yazının söz dizilimi gibi yaparak nesir cümlesini şiire aktardılar. Sanatçılar Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973) Şiire aruzla başladı. Daha sonra da hece vezniyle şiirler yazmaya başladı. Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam eder. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini güçlü bir sesle anlatır. Şiirlerindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarını etkili şekilde kullanır. Eserleri: Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönüle,…