Fecr-i Âti Genel Özellikleri

Servetifünun dergisi 1901 yılında kapatıldıktan sonra altı ay sonra tekrar geri açılsa da sanatçılar artık dağılmışlar ve kendi köşelerine çekilmişlerdi.  Dergi edebiyatla da ilgisi azaltmış eskisi gibi bilim dergisi bünyesine bürünmüştür. 1908’de II. Meşrutiyetin ilanından sonra sanatçıların tekrar servetifünun dergisinde buluşup eski günlerine dönecekleri beklense de bu gerçekleşmedi. Şehabettin Süleyman 2. Meşrutiyetle yeni bir edebi devrin doğduğuna inanıyordu. Birçok şair ve yazarla konuşarak onları Hilal matbaasındaki toplantıya çağırdı. 20 Mart  1909’da toplanıldı. Topluluğa ilk olarak Sina-yı Emel ismi teklif edildi ama beğenilmeyince  Faik Ali’nin teklif ettiği Fecr-i Ati ismi (Geleceğin Aydınlığı) kabul edildi. Topluluğa başkan olarak Faik Ali seçildi. Bu topluluk Servetifünun dergisinde 24 Şubat 1910’da bir beyanname yayınlayarak edebiyat sahnesine çıktı. Edebiyatımızda ilk defa bir bildiri yayınlayarak oluşmuş topluluk Fecr-i Ati topluluğudur.     FECR- İ ATİ BEYANNAMESİNİN ÖZETİ: Edebiyatı çok ciddiye almak, onu hoş vakit geçirmek için bir araç olarak görmemek gerekir. Bu inanışın edebiyatımızdaki ilk temsilcileri ise Servetifünun sanatçılarıdır. Gerçekten, edebiyatın ciddi bir çaba olduğu konusunda Türk kamuoyuna ilk rehberliği yapan onlardır. Servetifünun sanatçıları 1908’den sonra ortada görünmemişlerdir. O halde yaptıkları hizmet beğenilmekle beraber artık onlara “geçmiş’’ gözüyle bakmak gerekir. Avrupa edebiyatındaki benzeri toplulukların küçük bir örneği olan Fecr-i Ati ise Türk edebiyatının geleceğini temsil etmektedir. Dilin, edebiyatın,…