Yazım Kuralları

  1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   Türkçede  üç çeşit “ki” vardır: Bağlaç olan “ki”, sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir. Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır. Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. Ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın. —Arabam bozuldu, seninki(ler)ni kullanabilir miyim? —Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş.       Görüldüğü gibi cümle içerisinde –ki zamirinden sonra –ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor. Öyleyse bu –ki’ler ilgi zamiridir.   *Sıfat yapan –ki de sıfat tamlaması kurar. Sıfat yapan –ki her zaman bitişik yazılır. Pratik olarak önündeki isme “hangi” sorusunu yönelterek bulur ve diğer –ki’lerden ayırt ederiz. —Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor.(Hangi çocuklar?) —Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.(Hangi öğrenciler?)        Görüldüğü gibi sıfat yapan –ki’yi alan sözcüğün hemen önündeki isme hangi sorusunu yöneltebiliyoruz. Öyleyse bu –ki  sıfat yapan –ki’dir ve eklendiği sıfata daima bitişik yazılır.   *Bağlaç olan “ki” ise daima ayrı yazılır. Diğer “ki”  ekleriyle karıştırmamak için cümleden çıkartırız, cümlenin yapısında ciddi bir…