Öğretici Metinler
Edebi Bilgiler , LYS / Mart 31, 2017

GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİN TÜRLERİ 1. MAKALE Belli konularda bir gerçeği ortaya koymak, bir düşünceyi savunmak, okuyucuya bilgi vermek için yazılan gazete ve dergi yazılarına denir Makalede yazar, düşüncelerini okuyucuya kabul ettirmeyi amaçladığından nesnel bir anlatıma başvurur. Makalede öne sürülen yargılar kanıtlanabilir verilerle güçlendirilir; tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılır.  Düşünceye dayalı bir metin türü yalın ve duru bir anlatım kullanılır; sanatlı ve soyut ifadelerden uzak durulur. Belgelerden yararlanılabilir.  Makaleler; sanat, edebiyat, siyaset, bilim ve insanla ilgili her konuda yazılabilir. Makale, alanında belli bir bilgi birikimine sahip kişilerce araştırma ve incelemeye bağlı olarak yazılır. Edebiyatımızdaki başlıca makale yazarları şunlardır: Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ali Suavi, Şemsettin Sami, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Süleyman Nazif, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar.. 2. DENEME Yazarın belli bir konuda kişisel düşüncelerini veya duygularını kanıtlama gereği duymadan yazdığı yazılardır. Her konuda yazılabilir. Denemede ‘ben’  dili vardır. Bana göre ,bence gibi ifadeler sıkça kullanılır. Konular derinlemesine değil yüzeysel olarak anlatılır. Denemenin kurucusu Fransız Yazar Montaigne’dir. İngiliz Bacon da önemli bir denemecidir. Bizde Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır. Nurullah Ataç en önemli denemecimizdir.  Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Suut Kemal…

LYS Yazar-Eser (Konularına göre)
LYS / Mart 26, 2017

KURTULUŞ SAVAŞINI ANLATAN ROMANLAR Ahmet Hamdi Tanpınar:Sahnenin Dışındakiler Aka Gündüz:Dikmen Yıldızı Attila İlhan:Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı Halide Edip Adıvar:Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye Hasan İzzettin Dinamo:Kutsal İsyan İlhan Tarus:Vatan Tutkusu, Hükümet Meydanı, Var Olmak İlhan Selçuk:Yüzbaşı Selahattin’in Romanı Kemal Tahir:Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu Mehmet Rauf: Halas Mithat Cemal Kuntay:Üç İstanbul Peyami Safa:Sözde Kızlar, Biz İnsanlar Samim Kocagöz:Kalpaklılar, Doludizgin Talip Apaydın:Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler Tarık Buğra:Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da Yakup Kadri Karaosmanoğlu:Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore   ANADOLU’YU ANLATAN ROMANLAR Akdeniz, Toroslar ve Çukurova Yöreleri Orhan Kemal:Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Bereketli Topraklar Üzerinde Yaşar Kemal:Teneke, Orta direk, İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti Orta Anadolu Fakir Baykurt: Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Kaplumbağalar, Tırpan, Amerikan Sargısı Kemal Tahir:Sağır Dere, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal Talip Apaydın:Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçının Oğlu, Define, Yoz Duvar Ege Bölgesi Necati Cumalı:Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Susuz Yaz Samim Kocagöz:Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak Doğu Anadolu Ferid Edgü:Kimse, O Kemal Bilbaşar:Cemo, Memo Ömer Polat:Mahmudo ile Hazel, Saragöl Güneydoğu Bekir Yıldız:Reşo Ağa, Kaçakçı Şahan DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, YANLIŞ BATILILAŞMA, TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ İŞLEYEN  YAPITLAR Ahmet Hamdi Tanpınar:Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Mithat…