KLASİSİZM
Akımlar / Ocak 6, 2017

Kaynağı eski Yunan ve Latin edebiyatıdır. 1635 yılında Fransa’da Fransız edebiyatını ve dilini yönlendirmek için aydınlar tarafından Fransız Dil akademisi kurulur. Mutlak monarşinin hakim olduğu bu dönemde krallar bu sanatçıları desteklemişlerdir.  Bu aydınlar eski yunan ve Latin edebiyatçılarını örnek almışlardır.   ETKİLENDİĞİ FELSEFE          Descartes’in akıl ve sağduyuyu esas alan rasyonalist felsefesinden etkilenmişlerdir.  SANAT GÖRÜŞÜ Sanat sanat içindir anlayışına bağlı kalmışlardır. Aynı zamanda sanatın ahlaki ve öğreti yönü olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Okuyuculara direkt bu bilgileri vererek değil de sanat eseri üzerinden hareketle okuyucunun yanlıştan ve çirkinden uzaklaşıp iyiye güzele, erdeme ve aklın ideallerine kavuşmasını hedeflemişlerdir.  İŞLENEN KONULAR Doğa ve doğallık konu edinir. Konular daha çok eski Yunan ve Latin edebiyatlarından alınır.  BİÇİM-İÇERİK Konudan daha fazla konunun işleniş biçimine önem verildiğinden aynı konular birçok kez işlemişlerdir. Tiyatrolarda olayın bir günde geçmesi, tek bir mekanda ve tek bir olayda tamamlaması anlamına gelen üç birlik kuralı uygulanmıştır.  KİŞİLER Bu akımdaki eserlerde değişmez tipler oluşmuştur. Bu tipler aklını kullanabilen idealist kişilerdir. Kişiler aristokrat ve yüksek zümreden seçilmiştir. Aklını kullanamayan, düşkün ya da özürlü vb kişilere eserlerde rastlanmaz. Kişiler sadece ruhsal özellikleriyle değerlendirilmiştir. ÇEVRE Gerçek doğa betimlemeleri yoktur.  Doğa, insan doğasıdır. Dış mekan, dekor, kostüm gibi unsurlar fazla önemsenmemiştir.  DİL VE ANLATIM Üslup her zaman…