Masal

Genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, yer ve zamanın kesin olarak bilinmedi edebi ürünlere masal denir. Masalların Genel Özellikleri: Halkın dilinde anlatılarak oluşan anonim ve sözlü edebiyat ürünüdür. Masalar derleme yoluyla sonradan bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Masallar şiir ve düz yazı karışık olabilir. Masalların çoğunun girişinde tekerlemeler bulunur. Masallar, kolay anlaşılır ve akıcı bir anlatıma sahip olduğu için çocuklar tarafından çok sevilen eğitici bir türdür. Masallar, içerisindeki olağanüstü durumlar sebebiyle merak duygusunu en fazla uyaran yazı türlerinden biridir. Bu bakımdan masallar çok sürükleyicidir. Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır. Doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir. Ayrıca çevredeki kişilerin, olayların ve yöneticilerin eleştirileri de yapılır. Haksızlıklara karşı halkın ve halk içinde bir önderin direnmesi ve sonuçta mutlaka üstün gelmesi işlenir. Masallarda olay çok önemlidir. Olamaz diye bir şey yoktur. Masallarda belirli bir yer, çevre yoktur. Hayalî bir yer, çevre söz konusudur. “Kafdağının arkasında bir ülke, yedi kat yerin altı, periler padişahının ülkesi” gibi hayalî yerlerdir. Masalda zaman belirsizdir. Hayalî bir zaman vardır. Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır. “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken…”…