Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler

Milli Edebiyat Döneminde Makale  Makale: Bilimsel, teknik, siyasal, ekonomik, sportif ve toplumsal konuları açıklayıcı özelliği olan gazete veya dergi yazılarına denir. Makalede ortaya konan düşünceler nesnel örnekler üzerinden giderek ispatlanmaya çalışılır. * Milli Edebiyat döneminde fikir çatışmaları çok yoğun bir şekilde yaşanmıştır. * Bu dönem sanatçıları birçok makale kaleme almıştır. * Makale konuları içerisinde özellikle Milli Edebiyatın dil anlayışı en çok işlenen konudur. * Makaleler Türkçülük akımı çerçevesinde işlenmiştir. En çok işlenen konular şunlardır: 1- Dilde Sadeleşmenin önemi 2- Milli Edebiyatın ilkeleri 3- Türk dili ve tarihi 4- Savaşlar ve sonuçları 5- Geri kalmışlığın sebepleri ve buna çözüm önerileri 6- Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülükle ilgili tartışma, karşılaştırma ve eleştiriler * Bu türü etkin bir şekilde kullanan milli Edebiyat sanatçıları, edebiyat anlayışlarını da “Yeni Lisan” adlı makaleyle açıklarlar. Ömer Seyfettin’e ait bu makale, dergide isimsiz olarak yayımlanmıştır. *Bu dönem makalelerinde yazarlar, Batılı ülkeleri örnek göstermişler ve eserlerinde bilimin önemini vurgulamışlardır. *Ayrıca Milli Edebiyat sanatçıları Tanzimatçıların ihmal ettiği Anadolu’ya da seslenir ve oradaki insanların sorunlarıyla ilgilenir. * Milli Edebiyatta makale türünde yazı yazan sanatçılarımız şunlardır.  Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Yahya Kemal, Fuat Köprülü, Ahmet Hikmet. Milli Edebiyat döneminde Fıkra Fıkra: Güncel olayların öznel bakış açısıyla kanıtlama gereği duymadan samimi…