Milli Edebiyat Döneminde Hikâye

         Tanzimat’ta başlayan Servetifünun’da olgunlaşan hikaye Milli Edebiyatta dilde sadeleşme hareketleriyle bir hayli gelişmiştir. Milli ve yerli olanı halkın anlayabileceği bir dille anlatma amacı öykü türünün yazarlar tarafından daha da çok kullanmasını sağlamıştır. * Bu dönemin en önemli hikâyecisi Ömer Seyfettin’dir. * Milli Edebiyat döneminde olay hikayesi de denilen Maupassant tarzı hikâyeler vardır. * Milli duygular ve sosyal konular yalın bir dille anlatılır. *Hikâyeler savaşlar, sürgün ya da görev dolayısıyla Anadolu’ya giden halkla yakın temas kuran yazarlar tarafından oluşturulmuştur. * Bu dönemdeki hikayeler hem konu çeşitliliği hem de şahıs kadrosunun zenginliğiyle ön plana çıkar *Bu dönemde hikaye türünde eser veren sanatçılar; Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halde Edip, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Ahmet Hikmet…… Olay ve Konu Milli edebiyat öykü yazarları her şeyden önce İstanbul’un dışına çıkarak yani Anadolu’ya giderek Anadolu insanı konu edinmişlerdir. Bununla öykülerinde Anadolu’da gözlemledikleri ve edindikleri deneyimlerini öykülerinde paylaşmışlardır. Bunun en iyi örneği Refik Halit’in Memleket Hikayeleri isimli eseridir.     Zaman Genellikle yazarlar kendi yaşadıkları zamanı hikayelerinde kullanmışlardır. Özellikle o dönemde olaylar geçen Balkan savaşı, Birinci Dünya Savaşı veya Kurtuluş Savaşı zamanlarında geçmektedir. Bazen de milli şuur ve örnel alınmak için özellikle Osmanlı döneminin güçlü olduğu zamanlardan hikayeler yazılırdı. Tema ve Zihniyet Milli…