Türk Edebiyatında Romanlar
Genel / Haziran 26, 2017

Tanzimat Döneminde edebiyatımıza giren roman türünde günümüze kadar yüzlerce eser verilmiştir. Edebi türler içerisinde günümüzün en popüler türü haline gelen roman halkımız tarafından çok sevilmiş ve okunmuştur. Geçmişten günümüze edebiyatımızda bilinen romanları eksiklerimiz ve atladıklarımız için af dileyerek alfabetik liste halinde bizi takip edenlere sunmak istedik. Saygılarımızla edebiyatımız.com ekibi. ESER YAZAR TÜR 47’liler  Fürüzan Roman Acı Tütün Necati Cumali Roman Acımak Reşat Nuri Güntekin Roman Adem ve Havva  Yaşar Nabi Nayır Roman Afife  Ahmet Rasim Roman Aganta Burina Burinata Halikarnas Balıkçısı Roman Ağrı Dağı Efsanesi Yaşar Kemal Roman (Destansı)  Ak Saçlı Genç Kız Mahmut Yesari Roman Akile Hanım Sokağı Halide Edip Adıvar Roman Akşam Güneşi Reşat Nuri Güntekin Roman Al Gözüm Seyreyle Salih Yaşar Kemal Roman Alageyik Yaşar Kemal Roman Ali Orhan Hançerlioğlu Roman Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği Abdulhak Şinasi Hisar Roman Allahasmarladık Cumhuriyet (Oyun) Selim İleri Roman Almanya Öyküsü  İbrahim Örs Roman Amarikan Sargısı Fakir Bayburt Roman Anahtar Refik Halit Karay Roman Anayurt Oteli Yusuf Atılgan Roman Anılar;Issız ve Yağmurlu Selim İleri Roman Anılarda Yumak Yumak Abbas Sayar Roman Ankara  Yakup kadri Karaosmanoğlu Roman Apartman Çocukları Rıfat Ilgaz Roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem Roman Araf, 2004 Elif Şafak Roman Ararat Yaşar Kemal Roman Arkadaş Islıkları Orhan…

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler
Edebi Bilgiler , LYS / Mart 27, 2017

 Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler       ROMAN Roman, olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere denir. En önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır. Cervantes’in Don Kişot adlı eseri dünya edebiyatında yazılan ilk romandır. İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın 1859’da Fenelon’dan çevirdiği Telemaque ( Telemak) adlı romandır. İlk yerli roman, Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir. İlk edebi romanımız Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir. İlk gerçekçi (realist) roman Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”dır. Batılı anlamda ilk edebi, kusursuz ve realist romanlar, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” ve “Aşk-ı Memnu” adlı romanlarıdır. İlk psikolojik roman, Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanıdır. En başarılı psikolojik romanımız,Peyami Safa’nın “9.Hariciye Koğuşu”dur. İlk Tezli Roman Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eseridir. İlk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” romanıdır. İlk tarihi roman Namık Kemal’in “Cezmi” romanıdır.   ÖYKÜ   Öykü(Hikaye) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara denir. Olayın hikayesinin kurucusu Fransız Guy de Maupassant’tır. Bizim edebiyatımızda da olay hikayesinin en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Durum hikayesinin dünya edebiyatındaki kurucusu Anton Çehov’dur. Bizim edebiyatımızda durum hikayesinin en önemli yazarları şunlardır; Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal… Hikaye (öykü) türünün dünya edebiyatındaki ilk örneklerini İtalyan yazar Boccacio’ “Decameron”öyküleri ile vermiştir. Dede Korkut Hikayeleri desten geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır. MASAL Masal genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza,…

Aşk ve Öbür Cinler Özeti
Kitap özetleri / Mart 8, 2017

Romandaki başlıca karakterlerin tahlilleri Sierva Maria de Todos Los Angeles: Casalduero markisi ve Bernarda’nın 12 yaşındaki tek çocukları. Annesi Bernarda tarafından hiç sevilmeyen önemsenmeyen, babasının ilgisiz tavrı arasında büyümüştür. Sierva evin sadık kölesi Dominga de Adviento tarafından bir Afrikalı gibi yetiştirilmiştir. Afrikalı gibi davranıyor onlar gibi yaşıyor. İçine kapanık, sessiz biri. Bu özellikleri diğerlerinin hatta ebeveynlerinin bile ondan korkmasına neden oluyor. Sierva Maria saçlarının 22 metre olmasıyla dikkat çekici bir çocuk. Sierva’nın bir başka özelliği de çok ustaca yalan söylemesi. Cayetano Delaura: Rahip olan Delaura sabırlı, düşünceli biri. İşinde de oldukça başarılı, piskoposun oğlu gibi sevdiği ve önemsediği Delaura aynı zamanda sevdiği birisi için her şeyi göze alan karşılaşacağı zorluklara göğüs geren güçlü bir karakterdir. Delaura otuzlarında yakışıklı bir erkektir. Marki Ygnacio: Santiago Şövalyesi’nin 52 yaşındaki tek oğludur. Bazı zihinsel gerilik işaretleri vererek büyüyüp ileri yaşlara kadar okuması olmadan yaşamış kimseyi sevmemiş, miskin bir Kreol markisidir. Bernarda Cabrera: 23 yaşında aşağı tabakadan birinin kızı Bernarda, markinin karısıdır. Kızını ve kocasını hiç önemsemeyen kendisine bambaşka bir dünya kuran, ellerindekine hileyle sahip olan kendisinden başka kimseyi sevmeyen bir karakterdir. Bernarda, baştan çıkarıcı, yırtıcı, sefahat düşkünüydü. Abrenuncio de Sa Pereira Cao: Kentin en ünlü ve tartışmalı hekimi, yüksek öğrenim sahibi iriyarı bir adam….