SIFAT
Türkçe , YGS / Şubat 22, 2017

**Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onların herhangi bir şekilde özelliğini belirten sözcüklerdir. **Sıfatlar isim çekim eklerini almaz. ** Sıfat ve isim aynı zamanda sıfat tamlamasıdır. Aşağıdaki metinde altı çizili sözcükler sıfattır. Şehrin kenar bir mahallesinde iki katlı dış cephesi mavi olan bir evde yaşardı. Mehmet, her zaman evinin muhteşemliğiyle övünürdü. Ev, yemyeşil bir zemine sahip çam ağaçlarıyla süslü büyükçe bir bahçenin içinde yer alıyordu. Evini hiçbir şeyle değiştirmezdi. Hele o süslü, Ahlat taşları ile çevrili ihata duvarı insanı adeta büyülüyordu. Evin içi de dışını aratmıyordu. Duvardaki renkli renkli desenler, eski zamanın tarih kokan halıları, yastıkların üzerine serilmiş o duygu seli oluşturan bez parçaları… Yukarıdaki parçadan da anlaşılacağı üzere sıfatlar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. En temel fark sıfatların niteleme ve belirtme olarak ikiye ayrılmasıdır.   NİTELEME SIFATLARI İsimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını bulmamızı sağlar. İsimlerin durumunu gösterir:        * Çocuk renkli binanın önünde duruyordu. * Yerde kurumuş yaprakların arasında geziniyordu. * Eski ama sağlam radyoyu çok seviyordu.    İsimlerin biçimlerini gösterir: *Adam uzun sopayla düşürmüştü elmayı. * Yuvarlak masanın etrafında toplanmışlardı. * Arkadaşı ona ince bir kalem vermişti.    İsimlerin renklerini gösterir: * Mavi deniz insanın içini rahatlatıyordu. * Kitabın siyah kapağı ona ilgi çekici gelmişti. * Yolda giderken  gördüğü sarı…