PARNASİZM (ŞİİRDE GERÇEKÇİLİK)
Akımlar / Ocak 13, 2017

Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur. şiiri salt biçim olarak görürler. Bu yüzden biçim güzelliğini her şeyden üstün tutarlar. Kafiye ve redife önem verilir. Parnasyenler, şiirlerini daha çok “sone” tarzında yazarlar.(Sone: Türk şiirinde az görülen, iki dört dizeli ve iki üç dizeli bölümlerden oluşan ve uyak düzeni genellikle abba, ccd, ede olan şiir.) Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir. Duygunun yerini düşüncelerin aldığı parnasizmde ayrıntılı ve canlı betimlemelere yer verilir. Parnasyenler Eski Yunan mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Dolayısıyla ele alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler taşır. Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plandadır. Bu yüzden parnas sanatçılar, ölçü ve uyağa çok önem verirler. Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plandadır. Bu yüzden parnas sanatçılar, ölçü ve uyağa çok önem verirler. Parnasizmin Temsilcileri: Gautier Lisle Prudhomme J. Maria de Heredia Türk Edebiyatında Parnasizmin Temsilcileri: Parnasizm Türk edebiyatına Servet-i Fünun döneminde girer. İlk izleri Cenap Şahabettin’de olsa da bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret’te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.