Edebi Sanatlar

A-GERÇEK ANLAMA DAYALI OLAN SÖZ SAATLARI 1-TECAHÜLİARİF(BİLİPTE BİLMEMEZLİKTEN GELME): *Şiirde anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şeyi bilmemezlikten gelme sanatıdır. *Tecahüliarifin olduğu yerde genellikle istifham sanatı da vardır? ÖRNEK: *Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? *Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? 2- TEKRİR(TEKRARLAMA): Anlamı etkili kılmak için bazı sözcük yada söz öbeklerinin yinelenmesidir. ÖRNEK: *Söz ola kese savaşı/söz ola kestire başı/söz ola oğlu aşı/yağ ile bal ede bir söz. *Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi; Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi; Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.   3-TENASÜP(UYGUNLUK): Anlam yönünden ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. ÖRNEK: *Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi *Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. (Yahya Kemal Beyatlı)   4-TELMİH(HATIRLATMA): Bilinen bir olayı, bir kişiyi veya bir durumu hatırlatma sanatıdır. ÖRNEK: *Leyla gelin oldu Mecnun mezarda/ bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda   (Leyla ile Mecnun hikayesine atıfta bulunulmuş) *Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. (Bedir Savaşına atıfta bulunulmuş) 5- TEVRİYE: Birden fazla gerçek anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamını vererek uzak anlamını kastetme sanatına denir. ÖRNEK:…