MİT, MİTOLOJİ VE MİTOLOJİK DÖNEM

İnsanoğlu dünyaya indiğinden bu yana hep hayatı sorgulamış dünyanın ve insanın nasıl yaratıldığını merak etmiştir.Yeryüzüne indirilen insanoğlu tabiatla başbaşa kalmış, çevresinde meydana gelen olaylara bir anlam vermeye çalışmıştır. İnsan oğlunun tarih öncesi dediğimiz bu çağlarda bilimsel bilgiden ve aklın yol göstericiliğinden uzak olduğu için doğa olaylarını ya da doğa olayları kadar etkileyici toplumda derin izler bırakan kimi olay ve olayları olağanüstü güçlerle ilişkilendirmiştir. İşte mitler bu ilişkilenmelerden doğmuştur. Aslında bu durum günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü insanda her dönemde anlamakta güç çektiği, açıklayamadığı olayları olağanüstü bir güce bağlama eylemi vardır. Mesela günümüzde insanın uzayla ilgili olarak anlayamadığı sırlarını henüz çözemedikleri kimi olayların olağanüstü güçlere bağlamaya çalıştıkları uzaylılar ve ufolarla ilgili hayali tahmin, yazılı ve görsel ögelere başvurmaları gösterilebilir. Mit geleneksel olarak yayılan ya da toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayali, alegorik bir anlatım olan halli hikayelerine ”mit” (mitos) denir. Daha kısa tanımlarsak dünyanın, insanların, hayvanların ve bitkilerin nasıl yaratıldığını anlatan kutsal öykülere denir.  MİTOLOJİ İKİ ANLAMDA ELE ALINIR 1)Mitlerin, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan inceleyen bilim. 2)Bir ulusa bir dine özellikle Latin ve Yunan uygarlıklarına ait mitlerin ve efsanelerin bütünü. MİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1)Mit kutsal bir öyküyü anlatır, en eski zamanda başlangıçta masallara özgü zamanda olup…